Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestowanie w Złoto CFDs

Bezproblemowe transakcje online
Handel kontraktami CFD na złoto z dźwignią
Wykorzystaj zmienność na rynku złota
Inwestowanie w rosnące lub spadające ceny złota
Wypróbuj za darmo z kontem demo
Krok 1

Zarejestruj się i zweryfikuj swoje konto

Krok 2

Zasil swoje konto i uzyskaj dostęp do naszej platformy

Krok 3

Zacznij inwestować w kontrakty CFD na złoto

Jak inwestować w złoto

Kupowanie złotych EFT, kontraktów futures lub akcji spółek wydobywających złoto może być ważną opcją inwestycyjną. Ponieważ aktywa te są powiązane z ceną złota.

Jednak kontrakty CFD na złoto wyróżniają się jako jedna z najlepszych opcji dla inwestorów. Handel kontraktami CFD na złoto to inwestowanie w złoto bez jego fizycznego posiadania.

Rynki CFD oferują możliwości w obu kierunkach. Inwestorzy mogą zyskać lub stracić zarówno na rosnących, jak i spadających cenach złota.

Ponadto możesz handlować kontraktami CFD na złoto z dźwignią finansową. Oznacza to, że inwestycja jest do 20 razy bardziej wydajna. Dźwignia finansowa zwiększa zyski i straty.

gold bars and coins image

Zalety inwestowania w złoto

invest gold image

Rzeczowy składnik aktywów:

Złoto nie może być domyślne ani wydrukowane. Podaż jest ograniczona.
Dlatego złoto zawsze będzie cenne.

Bezpieczna przystań:

Kiedy inne rynki są niestabilne lub spadają podczas recesji lub niestabilności, większość inwestorów zwraca się ku złotu.

Wszechstronność:

W złoto można inwestować w formie fizycznej lub kontraktowej. Handel kontraktami CFD na złoto z depozytem zabezpieczającym jest popularnym sposobem.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto jest uważane za stosunkowo bezpieczne aktywo przez inwestorów długoterminowych w czasach niepewności na światowych rynkach.

Zanim zdecydujesz się zainwestować w złoto, rozważ cel swojej inwestycji. W przypadku bezpiecznej, ale niskodochodowej opcji, dobrym rozwiązaniem może być zakup fizycznego złota lub akcji spółek wydobywających złoto.

Jeśli jednak chcesz skorzystać z ruchów cen i zmienności rynkowej aktywów, handel kontraktami CFD jest solidnym wyborem.

Po pierwsze, powinieneś określić swoją tolerancję na ryzyko i cele inwestycyjne.

Nasi klienci mogą bezpłatnie skonsultować się z naszym zespołem wsparcia, aby dowiedzieć się więcej.

gold bullion image

Handluj kontraktami CFD na złoto na rachunku demo bez ryzyka

Najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestowania w złoto

CFD to kontrakt na różnicekursowe. Jest to umowa zawarta w obrocie finansowymi instrumentami pochodnymi, w której różnice w rozliczeniach między cenami otwarcia i zamknięcia transakcji są rozliczane w gotówce. W przypadku kontraktów CFD nie występuje dostawa fizycznych towarów lub papierów wartościowych.

Inwestorzy CFD spekulują na ruchach cen w górę lub w dół. Inwestorzy, którzy spodziewają się wzrostu ceny, kupią kontrakt CFD, podczas gdy ci, którzy spodziewają się czegoś przeciwnego, sprzedadzą go.

Plusy

Kontrakty CFD śledzą cenę aktywów bazowych. Inwestorzy nie otrzymują jednak żadnych fizycznych aktywów. Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, umożliwiając inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej. Tak więc do inwestowania w kontrakty CFD wymagany jest mniejszy kapitał w porównaniu do aktywów bazowych. Inwestorzy mogą zajmować długie lub krótkie pozycje; możliwy jest zysk lub strata z obu kierunków ruchu cen.

Wady

Wysoka dźwignia powiększa zarówno straty, jak i zyski. Zarządzanie ryzykiem jest więc koniecznością. Inwestorzy powinni współpracować z regulowanym brokerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środków. Ponadto rynki CFD są niestabilne: Twoje pozycje mogą zostać szybko zlikwidowane w przypadku zastosowania wysokiej dźwigni finansowej.

Handel kontraktami CFD to popularna metoda inwestycyjna polegająca na spekulowaniu ceną aktywów finansowych na żywo. Inwestorzy otwierają krótkie lub długie pozycje na rynkach CFD, spekulując na cenie instrumentu. Może to być para walutowa, pojedyncza akcja, indeks lub towar.

Handel kontraktami CFD oznacza, że nie musisz przejmować własności lub dostawy towaru. Podczas transakcji CFD nie jest przeprowadzana żadna fizyczna transakcja.

Podając przykład, inwestorzy CFD nie kupują akcji; po prostu otwierają pozycję na rynku CFD w oparciu o ich cenę. Jeśli spekulują prawidłowo, zyskują.

Kontrakty CFD na złoto to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen złota bez posiadania fizycznego metalu.

Kontrakty CFD odzwierciedlają cenę złota, a zysk lub strata inwestora jest określana przez różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia kontraktu.

Jeśli cena wzrośnie, inwestor zyskuje; jeśli spadnie, inwestor ponosi stratę.

W przeciwieństwie do zakupu fizycznego złota, kontrakty CFD oferują przewagę handlu na depozycie zabezpieczającym, co oznacza, że możesz kontrolować większą pozycję przy mniejszej inwestycji początkowej.

Możesz zacząć od założenia bezpłatnego konta w GW Trade.

Następnym krokiem będzie weryfikacja konta.

Po zasileniu konta preferowaną metodą (w tym kartą kredytową, przelewem bankowym, Skrill, Neteller i wieloma innymi), będziesz mógł uzyskać dostęp do naszych platform transakcyjnych.

Możesz skontaktować się z agentem obsługi klienta w dowolnym momencie, aby uzyskać pomoc w procesie wdrażania.

Na cenę złota, a w konsekwencji na wartość kontraktów CFD na złoto, może wpływać kilka czynników. Czynniki te obejmują:

a. Wydarzenia geopolityczne i niepewność gospodarcza: Złoto jest często uważane za bezpieczną przystań, więc w czasach napięć geopolitycznych lub niestabilności gospodarczej popyt na złoto może wzrosnąć, prowadząc do aprecjacji cen.

b. Stopy procentowe i polityka pieniężna: Na cenę złota mogą wpływać zmiany stóp procentowych ustalanych przez banki centralne. Niższe stopy procentowe mogą zwiększyć atrakcyjność złota, ponieważ zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywów nieoprocentowanych.

c. Siła dolara amerykańskiego: Złoto i dolar amerykański mają zazwyczaj odwrotną zależność. Silniejszy dolar amerykański może prowadzić do spadku cen złota, ponieważ staje się ono droższe dla posiadaczy innych walut.

Chociaż kontrakty CFD na złoto mogą oferować potencjał znacznych zysków, wiążą się one również z pewnym ryzykiem, którego inwestorzy powinni być świadomi:

a. Ryzyko zmienności: Cena złota może być bardzo zmienna, co prowadzi do gwałtownych i znacznych wahań cen, które mogą skutkować znacznymi zyskami lub stratami.

b. Ryzyko dźwigni finansowej: Handel na depozycie zabezpieczającym oznacza, że możesz kontrolować większą pozycję przy mniejszym depozycie, ale także zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie, możesz stracić więcej niż początkowa inwestycja.

c. Ryzyko rynkowe: Handel kontraktami CFD podlega siłom rynkowym i czynnikom makroekonomicznym, które czasami mogą być nieprzewidywalne, prowadząc do nieoczekiwanych ruchów cen.

d. Ryzyko kontrahenta: Handel kontraktami CFD obejmuje umowę między inwestorem a dostawcą kontraktów CFD lub brokerem. Jeśli dostawca stanie się niewypłacalny, może to wpłynąć na zdolność inwestora do uzyskania dostępu do swoich środków lub realizacji transakcji.