Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

O Kontrakty terminowe

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) pozwala inwestorom spekulować na przyszłych ruchach rynkowych aktywów bazowych, bez posiadania lub fizycznej dostawy aktywów bazowych. Kontrakty CFD są dostępne dla szeregu aktywów bazowych, takich jak akcje, towary i waluty obce. Obecnie oferujemy kontrakty CFD na kontrakty futures na towary, którymi można handlować na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol LSGR.f) i Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol USSGR.f). Kontrakty CFD na kontrakty futures na cukier pozwalają zatem inwestorom spekulować na cenie kontraktów futures na cukier. Kontrakty futures CFD mają tę samą datę wygaśnięcia, co bazowy kontrakt futures, jednak nie ma obowiązku wymiany aktywów w momencie wygaśnięcia kontraktu. Możesz spekulować ruchami rynkowymi w datach wygaśnięcia, więc w przypadku utrzymywania otwartych pozycji do nowych dat kontraktów, Twoje konto zostanie odpowiednio skorygowane w oparciu o różnicę cen zrolowaną do nowego kontraktu.

Wprowadzenie
Zero kosztów
W przypadku wpłat przelewem bankowym i kartą debetową/kredytową
Wyższa ochrona
Ochrona przed ujemnym saldem, inteligentne poziomy zatrzymania, członek ICF
Łatwiejszy start
Minimalna wielkość lota 0,01, minimalny depozyt od 100 EUR, rachunki dla wszystkich typów inwestorów