Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Často kladené otázky.

O spoločnosti GWG (Cyprus) Ltd

Gwtrade.eu vlastní a prevádzkuje spoločnosť GWG (Cyprus) Ltd, ktorá je autorizovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu – CySEC (číslo licencie CIF 291/16) a je členom Fondu pre odškodnenie investorov (ICF).

Ak máte otázky, môžete nám zavolať na číslo +357 22 008 100 alebo nám poslať e-mail na adresu [email protected]. Alternatívne sme k dispozícii aj na Live Chat 24/5. Jeden z našich špecializovaných agentov vám odpovie na všetky vaše otázky.

Naša spoločnosť sídli na tejto adrese: 18 Kyriakou Matsi Avenue, Victory Tower, Office 302, Nicosia 1082, Cyprus.

GWG (Cyprus) Limited spolupracuje s Broctagon Prime Limited, poskytovateľom CFD a Forex Exchange, ktorý je licencovaný a autorizovaný Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC).

Účet

Ak sa chcete zaregistrovať a otvoriť si osobný obchodný účet, kliknite na ikonu “Registrovať“ na domovskej stránke GWG (Cyprus) Ltd a postupujte podľa krokov potrebných na dokončenie procesu overenia a registrácie. Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, dostanete automaticky e-mail s informáciami a údajmi potrebnými pri práci s účtom. Prihláste sa do svojho účtu GwTrade pomocou svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla. Teraz môžete nahrávať svoje dokumenty (ak ste tak ešte neurobili), spravovať svoj účet, sťahovať naše platformy a financovať svoj účet. Majte na vedomí, že jurisdikcie, ktoré máte k dispozícii, budú závisieť od krajiny vášho pobytu. GWG (Cyprus) Ltd neponúka rozdielové zmluvy (CFD) obyvateľom určitých krajín, ako sú Spojené Štáty a iné sankcionované krajiny.

Môžete si otvoriť obchodný účet pod menom vašej spoločnosti v rámci nášho overovacieho a registračného postupu. Zadajte osobné údaje osoby, ktorá bude splnomocneným zástupcom, a potom sa prihláste na svoj portál GwTrade, aby ste nahrali oficiálnu dokumentáciu spoločnosti, ako je osvedčenie o založení spoločnosti, stanovy atď. Keď dostaneme všetky potrebné dokumenty, naše oddelenie Back Office ich skontroluje a pomôže s dokončením žiadosti.

GWG (Cyprus) Ltd neponúka účty bez swapov.

V súlade s nariadeniami CRS a FATCA sme povinní predložiť zostatky a vlastný kapitál našich klientov na konci roka našim miestnym daňovým úradom, ktoré potom zdieľajú tieto informácie miestnym daňovým úradom jurisdikcie nášho klienta. Okrem toho, požiadavky EMIR a MiFIR nás zaväzujú nahlásiť všetky transakcie klientov do konca nasledujúceho pracovného dňa archívom obchodných údajov alebo CySEC.

Overovanie/Registrácia

Majte na vedomí, že všetky dokumenty, ktoré môžeme prijať na úspešnú kontrolu a schválenie vášho účtu, musia spĺňať nasledujúce kritériá:

  1. Farebné
  2. Všetky 4 rohy musia byť viditeľné a nemôžu byť orezané
  3. Všetky informácie by mali byť jasne viditeľné

Ako Potvrdenie Identity (P.O.I)

Akceptovanými dokumentmi sú: Cestovný pas a/alebo Občiansky preukaz.

  • Dokumenty musia byť platné.
  • V prípade občianskeho preukazu budeme potrebovať prednú aj zadnú stranu.

Ako Potvrdenie Miesta Pobytu (POR)

Akceptovanými dokumentmi sú:

  • Najaktuálnejší výpis z účtu nie starší ako 6 mesiacov.
  • Akýkoľvek oficiálny vládny dokument, ktorý preukazuje adresu bydliska klienta, s pečiatkou a podpisom príslušného oddelenia.
  • Účet za bytové služby, ako je telefónny účet (pevná linka), účet za vodu, účet za elektrinu, nie starší ako 6 mesiacov.

***Poznámky***

  • Účet za mobilný telefón nemôže byť akceptovaný ako doklad o pobyte.
  • Vodičský preukaz nemožno akceptovať ako doklad totožnosti.

Svoje dokumenty môžete nahrať v čase registrácie. Dokumenty môžete nahrať aj cez váš portál GwTrade kliknutím na “Môj účet“ a potom na “Dokumenty“. Alternatívne nám môžete poslať svoje dokumenty e-mailom prostredníctvom vašej zaregistrovanej e-mailovej adresy na adresu [email protected]

Od GwTrade, ako od regulovaného brokera, sa vyžaduje, aby sme posúdili vhodnosť našich klientov, pokiaľ ide o ich pochopenie CFD a znalosť súvisiacich rizík. Ak sa vyhodnotí, že momentálne nemáte požadované skúsenosti, môžete pokračovať vo vytváraní demo účtu a prečítať si našu sekciu Vzdelávanie (záložka Knižnica), aby ste sa zoznámili s trhom a precvičili si obchodovanie. Keď budete mať pocit, že ste dostatočne pripravení a skúsení na otvorenie živého účtu, a plne si uvedomujete súvisiace riziká, kontaktujte nás, aby sme prehodnotili vašu vhodnosť. Ak informácie, ktoré ste nám poskytli v registračnom formulári, boli nepresné, dajte nám vedieť, aby sme vás mohli kontaktovať a objasniť si prípadné chyby.

Predpisy MiFID a CySEC, ktoré dodržiavame, sú navrhnuté tak, aby chránili retailových klientov pred investovaním do zložitých produktov, ktoré zahŕňajú vysoké riziko, ak nemajú príslušné znalosti a skúsenosti s obchodovaním s takýmito finančnými nástrojmi. Z tohto dôvodu v GwTrade poskytujeme našim klientom test vhodnosti, aby sme sa uistili, že majú potrebné znalosti o rizikách spojených s obchodovaním s komplexnými produktmi, ako sú CFD, aby mohli s nami obchodovať.

Financovanie Činností

Minimálna suma pre vklad bankovou kartou alebo bankovým prevodom je 100 EUR/USD, avšak v závislosti od typu účtu, ktorý zvolíte, sa táto suma môže líšiť. Na zobrazenie všetkých dostupných typov účtov a ich špecifikácií, kliknite SEM

Minimálna počiatočná suma pre výber prostredníctvom bankovej karty je len 1 EUR/USD, zatiaľ čo pre bankový prevod je to 50 EUR/USD.

Prihláste sa do svojho osobného obchodného účtu s GwTrade, označte možnosť 'Výber' a potom vyberte 'Nová požiadavka'. Majte prosím na vedomí, že musíte postupovať podľa našej politiky o výberoch, ktoré inštruujú, že klienti musia finančné prostriedky vyberať rovnakým spôsobom akým ich vložili na účet, pokiaľ tento spôsob nebol úplne refundovaný a ak nevypršali limity na refund. V tomto prípade môžete na výber ziskov použiť bankový prevod.

Po zrušení karty sú banky povinné umožniť vykonávanie obmedzených typov transakcií vrátane vrátenia peňazí, a to spravidla minimálne po dobu 6 mesiacov. Tym pádom by ste mali byť schopní vyberať prostriedky na kartu, ktorú ste použili na vklad, aj keď bola táto karta zrušená. Finančné prostriedky potom dostanete na svoju novú kartu, ktorá je pripojená k rovnakému bankovému účtu ako vaša predchádzajúca, zrušená karta. Ak je bankový účet spojený s kartou úplne zrušený, budete musieť zaslať dôkaz o uzavretí účtu nášmu oddeleniu podpory na adresu [email protected]

Zaručujeme, že každá žiadosť o výber by mala byť vybavená do 24 hodín od jej prijatia. Navyše, ak počas 6-mesačného obdobia boli uskutočnené vklady kartou, tak by sa finančné prostriedky mali vyberať prednostne na túto kartu, a to aj v prípade, že sa na financovanie použili aj iné spôsoby. Po refundovaní peňazí na akúkoľvek kartu budete môcť vyberať finančné prostriedky bankovým prevodom.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo mohla byť vaša kreditná/debetná karta zamietnutá. Je možné, že ste prekročili svoj denný limit transakcií alebo prekročili dostupnú kreditnú/debetnú sumu na karte. Prípadne, je možné, že ste zadali nesprávnu číslicu v čísle karty, zlý dátum vypršania platnosti alebo CVV kód. Z tohto dôvodu si prosím vždy overte, či zadané údaje sú správne. Tiež sa uistite, že vaša karta je platná. Nakoniec sa u svojho poskytovateľa ubezpečte, že vaša karta bola autorizovaná na online transakcie a že neexistujú žiadne ochranné opatrenia, ktoré by vám bránili v jej používaní.

Bezpečnosť Finančných prostriedkov

GWG (Cyprus) Ltd berie bezpečnosť finančných prostriedkov klientov veľmi vážne. Finančné prostriedky klientov sú držané na oddelených účtoch v európskych bankách. To zaisťuje, že prostriedky klienta nemožno použiť na žiadne iné účely, vrátane vyplatenia veriteľom v nepravdepodobnom prípade platobnej neschopnosti. Ako regulovaný subjekt sme povinní dodržiavať pravidlá nakladania s peniazmi klienta a uplatňovať prísne politiky a postupy týkajúce sa vedenia a prevádzky týchto účtov. Navyše, ďalšou vrstvou zabezpečenia je to, že GWG (Cyprus) Ltd je členom Kompenzačného fondu investorov pre klientov cyperských investičných spoločností, ktorý chráni financie investorov až do výšky 20 000 EUR na osobu.

V prípade akýchkoľvek podozrivých aktivít dôrazne odporúčame okamžite zmeniť heslá vašej registrovanej e-mailovej adresy, zabezpečenej klientskej oblasti a obchodnej platformy a ponechať si iné heslá pre všetky tri. Zároveň kontaktujte našu podporu a informujte nás o incidente, aby sme mohli uplatniť príslušné opatrenia.

Produkty a Obchodovanie

V GwTrade ponúkame CFD na širokú škálu nástrojov, vrátane hlavných, krížových a exotických menových párov, kovov, energií a hlavných globálnych indexov. Môžete obchodovať so všetkými nástrojmi v rámci jedného účtu a diverzifikovať tak svoje portfólio GwTrade.

Všetky podrobné špecifikácie finančných inštrumentov nájdete na našej webovej stránke.

Ak si chcete pozrieť všetky naše FX nástroje, kliknite SEM.
Ak si chcete pozrieť všetky naše nástroje na Kovy, kliknite SEM.
Ak si chcete pozrieť všetky naše nástroje na Indexy, kliknite SEM.
Ak si chcete pozrieť všetky naše nástroje na Komodity, kliknite SEM.
Ak si chcete pozrieť všetky naše nástroje na Kryptomeny, kliknite SEM.
Ak si chcete pozrieť všetky naše nástroje na Akcie, kliknite SEM.

CFD (rozdielová zmluva) je dohoda, ktorá umožňuje obchodníkom špekulovať s hodnotou finančného nástroja bez toho, aby ho museli priamo kúpiť.

Ak vaša čakajúca objednávka nebola spracovaná, môže to byť spôsobené tým, že ste nemali dostatok finančných prostriedkov na otvorenie pozície. Ak to tak je, vymazaná čakajúca objednávka sa zobrazí v histórii vášho účtu. Alternatívne, váš čakajúci pokyn možno nebol vykonaný, pretože nebola dosiahnutá špecifikovaná cena. Prosím majte na vedomí, že v prípade čakajúcich objednávok na predaj musí ponuková cena (bid price) dosiahnuť vašu špecifikovanú úroveň; pre čakajúce nákupné objednávky musí dopytová cena (ask price) dosiahnuť vašu špecifikovanú úroveň.

Pri Okamžitom vykonaní bude vaša objednávka vykonaná za požadovanú cenu alebo dostanete novú cenovú ponuku. V prípade Trhového vykonania bude vaša objednávka vykonaná za dostupnú trhovú cenu v danom čase - za VWAP (objemovo vážená priemerná cena).

MetaTrader 4

Ak sa chcete prihlásiť do svojho účtu MT4 na Web Trader, postupujte podľa nasledujúcich krokov: Ak nevidíte prihlasovacie pole, kliknite na Súbor > 'Prihlásenie do obchodného účtu' Do prihlasovacieho poľa zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo. V poli Server vyberte 'GWTrade-Live' v prípade live účtu a 'GWTrade-Demo' v prípade demo účtu. Vyberte platformu MT4 a kliknite na 'OK '. Teraz ste prihlásení do svojho obchodného účtu.

Existuje viacero spôsobov, ako zadať novú objednávku v termináli MT4:

1. Kliknúť na tlačidlo 'Nová objednávka' na paneli s nástrojmi.

2. V rozbaľovacej ponuke 'Nástroje' vybrať možnosť 'Nová objednávka'.

3. Stlačiť F9

4. Kliknúť pravým tlačidlom myši na finančný inštrument v okne 'Sledovanie trhu' a vybrať 'Nová objednávka'.

5. Kliknúť dvakrát na nástroj v okne 'Sledovanie trhu'.

6. Povoliť obchodovanie jedným kliknutím.

Ak vykonáte jednu z vyššie uvedených možností, otvorí sa vám okno 'Objednať'. To vám umožní upraviť parametre pozície, ktorú sa chystáte otvoriť. Políčko 'Symbol' vám umožňuje zmeniť nástroj a políčko 'Volume' vám umožňuje nastaviť veľkosť obchodu (lot). Tiež tu môžete nastaviť úrovne stop-loss a take-profit. Potom kliknite na 'Predať', aby ste otvorili krátku pozíciu za aktuálnu ponukovú cenu (bid price), alebo na 'Kúpiť', aby ste otvorili dlhú pozíciu za aktuálnu dopytovú cenu (ask price).

Na manuálne uzavretie otvorenej objednávky, musíte najprv nájsť objednávku v okne MT4 'Terminál' v spodnej časti obrazovky MT4. Kliknite pravým tlačidlom myši na objednávku, ktorú chcete uzavrieť, a vyberte možnosť 'Zavrieť objednávku', alebo dvakrát kliknite na objednávku, čím sa zobrazí okno 'Objednávka' a v rámci neho ju zatvorte. Alternatívne môžete pozíciu zavrieť kliknutím na symbol „X“ v pravom dolnom rohu vášho terminálu MT4. Ak máte povolené obchodovanie jedným kliknutím, výsledkom týchto akcií bude okamžité uzavretie obchodu bez zobrazenia akéhokoľvek potvrdzovacieho okna. Ak ste nastavili platné úrovne stop-loss alebo take-profit, vaša objednávka bude uzavretá, keď trhová cena dosiahne niektorú z úrovní, ktoré ste určili.

Čakajúca objednávka je pokyn na otvorenie pozície v moment, keď nástroj dosiahne určitú vami vopred definovanú cenu. Čakajúcu objednávku môžete zadať cez hlavné okno 'Objednávka'. Jednoducho zmeňte 'Typ' z 'Okamžité Vykonanie' na 'Čakajúca Objednávka'. Potom sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, ktorá vám umožní určiť, či čakajúci pokyn, ktorý sa chystáte zadať, je Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop alebo Sell Stop Order. Umožní vám tiež nastaviť limitnú cenu a dátum a čas ukončenia platnosti. Majte na pamäti, že Buy stops a Sell limits musia byť umiestnené nad aktuálnou trhovou cenou, zatiaľ čo Sell stops a Buy limits musia byť umiestnené pod aktuálnou trhovou cenou.

Najprv nájdite objednávku v okne 'Terminál' v spodnej časti obrazovky MT4. Otvorené objednávky sa zobrazujú nad podrobnosťami vášho účtu, zatiaľ čo príkazy, ktoré ešte neboli vykonané, sa zobrazujú pod nimi. Kliknite pravým tlačidlom myši na objednávku, ktorú chcete upraviť alebo vymazať, a vyberte možnosť 'Upraviť' alebo 'Odstrániť objednávku' alebo dvakrát kliknite na objednávku, čím sa zobrazí okno 'Objednávka'. V okne 'Objednávka' môžete meniť cenu, pri ktorej sa pokyn spustí, znovu nastaviť dátum vypršania platnosti pokynu, nastaviť úrovne stop-loss a take-profit alebo vymazať pokyn.

Trailing stop (často označovaný ako trailing stop-loss) je špeciálny typ obchodného príkazu, kde stop-loss cena nie je stanovená na jednu absolútnu sumu v dolároch, ale namiesto toho je stanovená na určité percento alebo určitý počet dolárov pod trhovou cenou. Akonáhle vaša pozícia dosiahne stanovený počet bodov v zisku, trailing stop umiestní do vášho obchodu stop loss na úrovni break even. Keď sa váš zisk zvýši, trailing stop posunie váš stop loss bližšie k novej trhovej cene. Ak sa trhová cena vráti späť a váš zisk sa zníži, stop loss sa nepohne späť. Ak sa trh dostatočne vráti k pôvodnému stavu, budete zastavení a váš zisk bude realizovaný. Trailing stop môžete deaktivovať výberom 'None' v menu 'Trailing Stop', keď kliknete pravým tlačidlom na váš otvorený obchod. Tiež môžete deaktivovať všetky trailing stops všetkých vašich otvorených pozícií a čakajúcich príkazov kliknutím na 'Zakázať všetko' v tej istej ponuke. Všimnite si, že trailing stop funguje na klientskom termináli a nie na serveri ako stop loss alebo take profit. Z tohto dôvodu to nebude fungovať, ak je váš terminál zatvorený. Ak zatvoríte svoj terminál po tom, čo trailing stop nastavil stop loss vo vašom obchode, stop loss sa už nebude pohybovať s trhom a ak ho trh dosiahne, váš obchod bude pozastavený. Ak chcete nastaviť trailing stop loss pre vašu objednávku, postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Kliknite pravým tlačidlom myši na svoju otvorenú pozíciu. Kliknite na trailing stop. Keď vaša pozícia dosiahne stanovený počet bodov v zisku, trailing stop umiestní stop loss do vášho obchodu na úrovni break even. Všimnite si, že trailing stop funguje v klientskom termináli, a nie na serveri ako stop loss alebo take profit. Z tohto dôvodu to nebude fungovať, ak je váš terminál zatvorený. Ak zatvoríte svoj terminál po tom, čo trailing stop nastavil stop loss vo vašom obchode, stop loss sa už nebude pohybovať s trhom a ak ho trh dosiahne, váš obchod bude pozastavený.

Ak chcete povoliť upozornenia systému Android alebo iOS priamo na vašom mobilnom zariadení z platformy MT4, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte mobilnú aplikáciu MT4

2. Prejdite do časti Nastavenia > Správy > MetaQuites ID a poznačte si svoje ID

3. Otvorte desktopovú aplikáciu MT4

4. Prejdite do Nástroje > Možnosti > kartu Upozornenia a do poľa MetaQuoted ID zadajte svoje ID z mobilu (nájdete ho v predchádzajúcom kroku).

5. Uistite sa, že je začiarknuté políčko 'Povoliť upozornenia push'.

6. Stlačte ‘OK’

7. Kliknite na kartu 'Upozornenia' v okne Terminál vo vašom MT4

8. Kliknite pravým tlačidlom na > Vytvoriť a začiarknite políčko 'Povoliť'.

9. V časti Akcia vyberte možnosť 'Upozornenie' a potom nakonfigurujte upozornenie, ktoré chcete vytvoriť, a kliknite na tlačidlo 'OK'

Ak sú všetky parametre upozornenia splnené, začnete dostávať na svoje mobilné zariadenie push notifikácie.

Otvorte MT4, prejdite do Súbor > Otvoriť Priečinok s Údajmi, potom vyberte MQL4 >'Experts' alebo 'Indikátory' a vložte svoj súbor MQL4/EX4 do tohto priečinka. Po opätovnom otvorení platformy by ste teraz mali vidieť svoj vlastný EA/Indicator v okne Navigator. Môžete ho presunúť myšou na graf(y) podľa vášho výberu.

Ak chcete odstrániť EA z vašej platformy MT4, kliknite pravým tlačidlom myši na graf, vyberte 'Expert Advisors' a potom 'Odstrániť'.

Môžete vytvoriť záznam o histórii obchodu a exportovať ju ako samostatný súbor HTML alebo EXCEL. Prihláste sa do svojho terminálu MT4 a kliknite na 'História účtu' v okne 'Terminál' v spodnej časti obrazovky MT4. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek v rámci okna, vyberte možnosť 'Uložiť ako prehľad', vyberte miesto, kam chcete uložiť súbor a kliknite na tlačidlo 'Uložiť'.

Po prihlásení do platformy prejdite do Nástroje > Možnosti a na karte 'Server' vyberte možnosť 'Zmeniť heslo'. Potom zadajte nové heslo, ktoré chcete použiť, a potvrďte. Ak narazíte na problémy, skontrolujte kartu Žurnál v okne Terminál MT4 a zistite, či sa nevyskytli nejaké chyby.

Objednávku môžete čiastočne uzavrieť pomocou nižšie uvedených krokov:

1. Prejdite na kartu 'Obchod' v 'Terminál'

2. Dvakrát kliknite na obchod, ktorý chcete upraviť. Zobrazí sa okno objednávky

3. Do poľa 'objem' zadajte sumu, ktorú chcete uzavrieť, alebo ju vyberte z rozbaľovacej ponuky

4. Kliknite na tlačidlo 'Uzavrieť #...'.

Po dokončení dostanete potvrdenie o tom, že časť objednávky bola uzavretá.

Otvorené obchody:

V okne 'Terminál' kliknite na kartu 'Obchod'.

Ak sa provízia nezobrazuje ako jeden zo stĺpcov vo vašich otvorených obchodoch, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný obchod a kliknutím na 'Provízie' pridajte stĺpec na zobrazenie.

Uzavreté obchody:

V okne 'Terminál' kliknite na kartu 'História účtu'.

Ak sa provízia nezobrazuje ako jeden zo stĺpcov vo vašich otvorených obchodoch, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný obchod a kliknutím na 'Provízie' pridajte stĺpec na zobrazenie.

Nástroje na Obchodovanie

Áno, ponúkame rôzne nástroje na obchodovanie, ktoré vám uľahčia proces analýzy trhu.

Áno, ponúkame ekonomický kalendár, prístup k nemu máte aj TU.

Áno, na zobrazenie Kalendára Zárobkov kliknite SEM.

Na zobrazenie Obchodných Hodín, kliknite SEM.