Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Grafy

Technická analýza

Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD má potenciálne veľké výnosy, ale aj veľké potenciálne riziko. Ak chcete investovať na finančných trhoch, musíte si byť vedomí rizík a byť ochotní ich akceptovať. Neobchodujte s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť, najmä pri obchodovaní s pákovými nástrojmi. Upozorňujeme, že názory obsiahnuté v sekcii Obchodné signály nie sú produkované spoločnosťou GWTrade a nepredstavujú žiadny názor spoločnosti GWTrade, ale odrážajú výlučne aktuálny úsudok nezávislej tretej strany, ktorý sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a v žiadnom prípade by nemal byť vnímaný, či už explicitne alebo implicitne, priamo alebo nepriamo, ako investičné poradenstvo, odporúčanie alebo návrh investičnej stratégie v súvislosti s finančným nástrojom. Všetky údaje uvedené v tejto časti slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a uvádzajú hrubú výkonnosť finančného nástroja bez zahrnutia akýchkoľvek provízií a iných transakčných poplatkov. Výkonnosť akéhokoľvek obchodného systému alebo metodiky v minulosti nemusí byť nevyhnutne indikátorom budúcich výsledkov, preto je použitie akýchkoľvek informácií získaných z tejto časti výhradne na vaše vlastné riziko.