Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Pokročilejšie kurzy

Akékoľvek výsledky, ktoré viete nájsť zverejnené na stránke alebo tie, na ktoré sa odkazuje vo videách a zaznamenaných online webinároch, slúžia len na vzdelávacie účely a nie sú indikátorom výkonu v budúcnosti. Informácie poskytuje spoločnosť MTE-Media a vzdelávacie materiály nemajú byť vnímané ako ponuka, výzva na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja, nie sú formou investičného poradenstva alebo služby a nie sú určené na vykonanie akéhokoľvek úkonu. Aplikovanie týchto poznatkov vykonávate výlučne na vlastné riziko. V žiadnom prípade nezaručujeme váš úspech. Väčšina ľudí pri obchodovaní prichádza o peniaze.