Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Ostatné dokumenty

Politika najlepších záujmov a vykonávania pokynov spoločnosti GWtrade

GWtrade CRS a súlad s FATCA

Formulár na sťažnosť spoločnosti GWtrade

Politika konfliktu záujmov spoločnosti GWtrade

Formulár na vyhlásenie o vklade spoločnosti GWtrade

Politika financovania spoločnosti GWtrade

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na komodity

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na kryptomeny

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na menové páry

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na indexy

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na akcie

GWtrade RTS28-2020

GWtrade EQSS RTS28 2021

Politika odmeňovania spoločnosti GWtrade

Obchodné podmienky spoločnosti GWtrade

Politika kategorizácie klientov spoločnosti GWtrade

Politika riadenia sťažností spoločnosti GWtrade

Politika používania súborov cookie spoločnosti GWTrade

Politika neaktívnych účtov spoločnosti GWtrade

Politika kompenzačného fondu pre investorov spoločnosti GWtrade

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera spoločnosti GWtrade za rok 2017

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera spoločnosti GWtrade za rok 2018

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera spoločnosti GWrade za rok 2019

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera spoločnosti GWtrade za rok 2020

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera spoločnosti GWtrade za rok 2021

Politika pákového efektu a marže spoločnosti GWtrade

Politika ochrany osobných údajov GWTrade.eu

Vyhlásenie o riziku spoločnosti GWtrade

Politika odstúpenia od zmluvy spoločnosti GWtrade