Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Ostatné Dokumenty

Súlad s CRS a FATCA

Formulár sťažnosti

Politika konfliktu záujmov

Formulár na vyhlásenie o vklade spoločnosti GWtrade

Politika financovania

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na komodity

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na kryptomeny

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na menové páry

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na indexy

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na akcie

Dokument s kľúčovými informáciami o CFD na akcie

GWtrade RTS28-2020

GWtrade EQSS RTS28 2021

Politika odmeňovania

Podmienky a zásady

EQSS RTS28 2022

Správa o disciplíne na trhu III. piliera do roku 2023

Politika kategorizácie klientov

Politika riadenia sťažností

Politika používania súborov cookie spoločnosti GWTrade

Politika neaktívnych účtov

Politika kompenzačného fondu pre investorov

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera za rok 2017

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera za rok 2018

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera 2019

Správa o trhovej disciplíne v rámci III. piliera 2020

Správa o disciplíne na trhu v rámci III. piliera 2021

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Politika odstúpenia od zmluvy

Politika najlepšieho záujmu a vykonávania príkazov

Politika pákového efektu a marže

Správa o disciplíne na trhu v rámci III. piliera 2022

EQSS RTS28 2023