Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk för att snabbt förlora pengar på grund av hävstången. 79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Avgifter & Kostnader

På den här delen av vår webbplats finner du information om de avgifter och kostnader som tillämpas när du handlar med CFD:er hos GWTrade. Beskrivningen av varje kostnad, metoden som används för att beräkna avgifterna och scenariobaserade exempel finns i följande avsnitt på den här sidan för att du ska förstå hur avgifterna tillämpas på ditt konto i praktiken.

*Detta avsnitt gäller för privatkunder och professionella kunder. Det finns ingen diskriminering i avgiftsberäkningsmetoden mellan olika kundkategorier.

OBS: Den totala handelskostnaden ökar proportionellt med transaktionsvolymen; ju högre handelsvolym, desto högre kostnad.

1. Kostnader och tillhörande avgifter för tillhandahållande av Investerings- och Sidotjänster.

Spread

"Spread" är skillnaden mellan Säljpriset ("Bid") och Köppriset ("Ask") för ett visst instrument. Den spread som Bolaget tar ut av dig återspeglar delvis spreaden på den underliggande börsen där den underliggande tillgången handlas, samt ett påslag beroende på handelskontotyp och produkt. Våra spreads är rörliga och kan komma att ändras beroende på marknadsförhållandena.

GWTrade Standard: så lågt som 1 pips

GWTrade Guld: så lågt som 0,0 pips

GWTrade Pro VIP: så lite som 0,0 pips

Provision

"/Provision/" är det belopp som debiteras när Kunden ingår en CFD-transaktion och baseras på kontotypen och transaktionens nominella värde. Den totala provisionsavgiften tas ut vid öppnandet av transaktionen för båda sidor samtidigt (öppning och avslut).

GWTrade Standard: Noll (0)

GWTrade Gold: från $ 6 / € 5 per Lot

GWTrade VIP: från $ 3,5 / € 3 per Lot

Avgift för finansiering över natten (Swaps)

"Avgift för finansiering över natten/Swap)" är den avgift som tas ut för alla positioner som hålls öppna över natten i slutet av den dagliga handelssessionen (22:00GMT och 21:00GMT under DST) och kan vara föremål för kreditering eller debitering beroende på den rådande marknaden. Bolaget tillämpar en 3-dagars rollover-strategi på onsdag för alla positioner som hålls öppna på FX, Energi och Metaller, en 3-dagars rollover-strategi på torsdag för alla positioner som hålls öppna på Kryptovalutor och en 3-dagars rollover-strategi på fredag för Index. Tripplad Swap Förklaring: Detta är en branschstandard och beror på T+2-avtalsdatumet för finansiella instrument för att täcka de avgifter som uppstår på interbankmarknaden under helgen. Se vår webbplats för mer information om swapvärdena.

Swapvärdena erhålls från Bolagets Execution Venues.

Valutaomräkning"Valutaomräkning för handel" är den växelkurs som krävs för att omvandla realiserade vinster/förluster och/eller andra handelsavgifter när Kundens kontovaluta skiljer sig från den noterade valutan för den underliggande tillgång som handlas. Företaget tar inte ut några extra avgifter för denna typ av kostnader. Beloppen konverteras automatiskt till de rådande marknadspriserna. "Valutaomräkning för intern överföring" Denna omräkningsavgift gäller endast när Kunderna överför medel mellan konton med olika basvaluta. Överföring av medel mellan konton med olika basvaluta är föremål för växelkursomräkning. Den omräkningskurs som används är ECB:s referenskurs på överföringsdagen.

N/A

Upp till 1,5 % avgift utöver ECB:s referenskurs.

Inaktivitetsavgift"Inaktivitetsavgift" gäller endast för konton som förblir inaktiva under en period på 6 månader (180 kalenderdagar). Inga avgifter tillämpas när det fria saldot är lika med noll. 20 euro/$ för varje inaktiv månad.

2. Kontotyper
Standard

100 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.7
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 50%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto - Not Available
Energies - Not Available
Indices - Not Available
Stocks - Not Available
Futures - Not Available
Max Leverage - 1:30
Silver

1,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.6
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 50%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
Gold

5,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.5
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 25%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
VIP

20,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.4
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 25%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.10
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
Professional

50,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 15%
Spreads from 0.3
Margin Call level - 80%
Margin Hedge - Not Applicable
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.10
Forex commissions - 4 € / $
Metals commissions - 4 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 3 € / $
Indices commissions 2 € / $
Stocks commissions - 3 € / $
Futures commissions - 2 € / $
Max Leverage - 1:200
3. Beräkningsmetodik

Spread=(Budpris – Säljpris) × Volym × Kontraktsstorlek

Provision= Provisionen (per Lot) × Volym

Swapavgift= Swap Long/short Points × Volym × Kontraktsstorlek × Pointstorlek* × Dagar

*Pointstorleken beror på decimalsiffrorna i varje CFD-instrument.

Pointstorlek för 5 decimaler = 0,00001

Pointstorlek för 3 decimaler = 0,001

Pointstorlek för 2 decimaler = 0,01

Pointstorlek för 1 decimalsiffra = 0,1

Konverteringsavgift= marknadskurs + avgift

4. Scenariobaserade exempel

Kontovaluta

EUR

Typ av konto

GWTrade PROF

BID/ASK Pris

1.20352 / 1.20355 (Spread 0,3 pips)

Handelsstorlek (Volym x Kontraktsstorlek)

100 000 euro (1 lot x 100 000 euro)

Provision

3 euro per Lot

Swap BUY/LONG

-2.34 points

EUR/USD:s växelkurs i slutet av dagen

1.20485

Avgifter och Kostnader:

Spread: (1,20352 - 1,20355) x 100 000 = -USD 3,00 => -EUR 2,49

Provision: -EUR 3 x 1 lot = -EUR 3,00

Swap (1:a dagen): -2,34 x 1 x 100 000 x 0,00001 x 1 = -USD 2,34 => -EUR 1,94 (-USD 2,34/1,20485)

Swap (2:a dagen): -2,34 x 1 x 100 000 x 0,00001 x 1 = -USD 2,34 => -EUR 1,94 (-USD 2,34/1,20485)

Swap (3:e dagen - trippel swap dag): -2,34 x 1 x 100 000 x 0,00001 x 3 = -USD 7,02 => -EUR 5,82 (-USD 7,02/1,20485)

Total Swapavgift = (-1,94) + (-1,94) + (-5,82) = -EUR 9,7

Total Kostnad för transaktionen = (-2,49) + (-3,00) + (-9,7) = -EUR 15,19

Viktiga anmärkningar:

 • Spread och provisionen är en engångskostnad och debiteras vid öppnandet av transaktionen på en gång för båda transaktionerna (öppna och stäng).

 • De resultat som visas i beräkningen har konverterats från USD till EUR, vilket är den valuta som handelskontot är denominerat i.

 • I det här exemplet antar vi att växelkursen vid dagens slut är densamma för alla dagar.

 • Den kumulativa swapavgiften kommer att dras av från kundens eget kapital när positionen stängs.

KontovalutaUSD
Typ av kontoGWTrade Standard USD
BID/ASK PrisUSD 1459.72 / 1459.86 (Spread 1.4 pips)
Handelsstorlek (Volym x Kontraktsstorlek)100 uns (1 Lot x 100 oz)
ProvisionenUSD 0 per Lot
Swap SELL/SHORT-3.82 points

Avgifter och Kostnader:

Spread: (1459.72- 1459.89) x 100 = -USD 14

Provision: -USD 0 x 1 Lot = -USD 0

Swap (1:a dagen): -3,82 x 1 x 100 x 0,01 x 1 = -USD 3,82

Byte (2:a dagen): -3,82 x 1 x 100 x 0,01 x 1 = -USD 3,82

Byte (3:e dagen - trippelbytesdag): -3,82 x 1 x 100 x 0,01 x 3 = -USD 11,46

Total swapavgift = (-3,82) + (-3,82) + (-11,46) = -USD 19,1

Transaktionens totala kostnad = (-14) + (-0) + (-19,1) = -USD 33,1

Viktiga anmärkningar:

 • Spread och provisionen är en engångskostnad och debiteras vid öppnandet av transaktionen på en gång för båda transaktionerna (öppna och stäng).
 • Den kumulativa swapavgiften kommer att dras av från kundens eget kapital när positionen stängs.

Kontovaluta

EUR

Typ av konto

GWTrade GOLD

BID/ASK Pris

USD 30,103.8 / 30,105.9 (Spridning 2,1 pips)

Handelsstorlek (Volym x Kontraktsstorlek)

1 index (1 parti x 1 index)

Provision

EUR 0,0035 %

Swap SELL/SHORT

-65 poäng

EUR/USD:s växelkurs i slutet av dagen

1.20485

EURUSD Spot

1.20385

Avgifter och Kostnader:

Spridning: (30,103.8 - 30,105.9) x 1 (1lott * 1 kontraktsstorlek) = -USD 2.1 => -EUR 1.74 (2.1/(aktuell spot EURUSD) 1.20385

Kommission: -0,0035% x 30 103,800 x 1 Lot = -USD 1,05 => -1,87 (1,05/(nuvarande spot EURUSD) 1,20385

Swap (1:a dagen): -65 x 1 x 1 x 1 x 0,001 x 1 = -USD 0,065 => -EUR 0,053 (-USD 0,065 /1,20485)

Byte (2:a dagen): -65 x 1 x 1 x 1 x 0,001 x 1 = -USD 0,065 => -EUR 0,053 (-USD 0,065 /1,20485)

Byte (3:e dagen - trippelbytesdag): --65 x 1 x 1 x 1 x 0,001 x 3 = -USD 0,195 => -EUR 0,161 (-USD 0,195/1,20485)

Total swappavgift = (-0,053) + (-0,053) + (-0,161) = -EUR

Total kostnad för transaktionen = (-1.22) + (-0.2) + (-2.69) = -EUR 0.26

Viktiga anmärkningar:

 • Spread och provisionen är en engångskostnad och debiteras vid öppnandet av transaktionen på en gång för båda transaktionerna (öppna och stäng).

 • De resultat som visas i beräkningen har konverterats från USD till EUR, vilket är den valuta som handelskontot är denominerat i.

 • I det här exemplet antar vi att växelkursen vid dagens slut är densamma för alla dagar.

 • Den kumulativa swapavgiften kommer att dras av från kundens eget kapital när positionen stängs.

Kontovaluta

USD

Typ av konto

GWTrade PRO VIP

BID/ASK Pris

USD 44,915.67 / 45064.32 (Spread 148.65 pips)

Handelsstorlek (Volym x Kontraktsstorlek)

0,1 Bitcoin (0,1 Lot x 1 Bitcoin)

Provision

USD 0,25 % per parti

Swap SELL/SHORT

-1500 poäng

Avgifter och Kostnader:

Spridning: (44 915,67 - 45 064,32) x 0,1 = -USD 14,87

Kommissionen: USD 45 064,32 x -0,25% x 0,1 Lot = -USD 11,266

Swap (1:a dagen): -1 500 x 0,1 x 1 x 0,01 x 1 = -USD 1,5

Byte (2:a dagen): -1 500 x 0,1 x 1 x 0,01 x 1 = -USD 1,5

Byte (3:e dagen - trippelbytesdag): -6,5 x 0,1 x 1 x 0,1 x 3 = -USD -4,5

Total swapavgift = (-1,5) + (-1,5) + (-4,5) = -USD 7,5

Transaktionens totala kostnad = (-14,87) + (-11,266) + (-7,5) = -33,636 US-dollar.

Viktiga anmärkningar:

 • Spread och provisionen är en engångskostnad och debiteras vid öppnandet av transaktionen på en gång för båda transaktionerna (öppna och stäng).

 • Den kumulativa swapavgiften kommer att dras av från kundens eget kapital när positionen stängs.

Kontovaluta

USD

Typ av konto

GWTrade GOLD

BID/ASK Pris

250.52 / 250.72 (Spridning 2 pips)

Handelsstorlek (Volym x Kontraktsstorlek)

100 (1 parti x 100 aktier)

Provision

USD 0,06%

Swap BUY/LONG

-2.34 points

Avgifter och Kostnader:

Spridning: (250,72 - 250,52) x 100 = -USD 20

Kommission: -USD 0.06% x 1 Lot(100) * 250.72(öppet pris) = -USD 15.04

Swap (1:a dagen): -2,34 x 1 x 100 x 0,01 x 1 = -USD 2,34

Byte (2:a dagen): -2,34 x 1 x 100 x 0,01 x 1 = -USD 2,34

Byte (3:e dagen - trippelbytesdag): -2,34 x 1 x 100 x 0,01 x 3 = -USD 7,02

Total swapavgift = (-2,34) + (-2,34) + (-7,02) = -USD 11,7

Transaktionens totala kostnad = (-20) + (-15,04) + (-11,7) = -USD 46,74

Viktiga anmärkningar:

 • Spread och provisionen är en engångskostnad och debiteras vid öppnandet av transaktionen på en gång för båda transaktionerna (öppna och stäng).

 • Den kumulativa swapavgiften kommer att dras av från kundens eget kapital när positionen stängs.