Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk för att snabbt förlora pengar på grund av hävstången. 79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Diagram

Riskvarning: CFD-handel har stora potentiella vinster, men också stora potentiella risker. Du måste vara medveten om riskerna samt vara villig att acceptera dem för att investera på Finansmarknaderna. Handla inte med pengar som du inte har råd att förlora, särskilt inte med hävstångsinstrument. Observera att åsikterna i avsnittet Diagramanalys inte produceras av GWTrade och inte utgör någon åsikt från GWTrade, utan återspeglar endast en oberoende tredje parts aktuella bedömning, som kan ändras utan föregående meddelande och som inte på något sätt bör tolkas, vare sig uttryckligen eller underförstått, direkt eller indirekt, som investeringsrådgivning, rekommendation eller förslag på en investeringsstrategi med avseende på ett finansiellt instrument. Alla uppgifter i detta avsnitt är endast avsedda för informations- och utbildningsändamål och anger bruttoresultatet för ett finansiellt instrument utan att inkludera provisioner och andra transaktionsavgifter. De tidigare resultaten av ett handelssystem eller en metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat, och därför sker tillämpningen av information som erhållits från detta avsnitt på egen risk.