Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och innebär en hög risk för att snabbt förlora pengar på grund av hävstången. 79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Om Forex

Forex kallas ofta för en börs, men det är det inte. Det är en internationell OTC-marknad. Den har ingen länk till någon plats för budgivning. Det är faktiskt en virtuell marknad där du kan göra valutatransaktioner var som helst i världen.

Introduktion
Inga kostnader
För Insättningar och Uttag via Banköverföring och Debit-/Kreditkort
Högre skydd
Skydd mot negativ balans, smarta Stop Out-nivåer, medlem av ICF
Lättare att starta
Minsta Lot-storlek 0,01, Lägsta Insättning från 100 EUR, Konton för alla typer av handlare

Hur handlar man med Forex?

Transaktioner utförs via handelsterminalen som visar aktuella kurser av valutapar.

Handlaren bedömer marknadsförhållandena och beslutar om köp eller försäljning av en tillgång. Därefter ger handlaren ett kommando för att öppna den begärda positionen. Ett mäklarföretag som använder data från en likviditetsleverantör ger sin kund resultatet av den begärda positionen och investeraren bestämmer den prisnivå vid vilken transaktionen ska avslutas. Som ett resultat av detta bokförs en vinst eller förlust på handlarens konto.

Innan du börjar delta i budgivningen måste du förstå de viktigaste aspekterna av att göra affärer med Forex. Varje valuta har sin egen benämning som består av tre latinska bokstäver. Som exempel, valutaparet "Brittiska pund/Amerikansk dollar" har förkortningen GBP / USD.

Den första anger basvaluta. I exemplet ovan är det det brittiska pundet (GBP). Den andra monetära enheten i paret är den noterade valutan (USD).

Varje finansiellt instrument på Forex har två priser:

Ask price Inköpspriset för basvalutan (GBP) och försäljning av den noterade valutan (USD).

Bid price . Kostnad för försäljning av den underliggande tillgången och köp av den noterade tillgången.

Skillnaden mellan köp- och säljpriset kallas spread.

Transaktionens storlek bestäms i Lot. Ett Lot motsvarar etthundratusen enheter av basvalutan. Tidigare var det bara investerare med betydande kapital som kunde utföra sådana affärer. Men i och med att marginalhandel uppstod blev handeln tillgänglig för en bredare publik.

Med marginalhandel tillhandahåller mäklaren en tjänst som kallas hävstångseffekt på säkerheten (marginalen) för handlarens insättning. Om hävstången är 1:30 betyder det att näringsidkaren kan göra en transaktion med ett belopp som är 30 gånger större än insättningen.