Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 50% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Kursy wprowadzające

Ostrzeżenie o ryzyku: Wszelkie wyniki, które widzisz zamieszczone na stronie lub wspomniane w jakichkolwiek filmach oraz nagrane webinaria online służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie wskazują na przyszłe wyniki. Informacje są dostarczane przez MTE-Media, a materiały edukacyjne nie mają stanowić oferty, zachęty do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, ani też zapewniać żadnych porad lub usług inwestycyjnych, ani wykonywać żadnych czynności jakiegokolwiek rodzaju. Zastosowanie tej wiedzy odbywa się całkowicie na własne ryzyko. W żaden sposób nie gwarantujemy Twojego sukcesu. Większość ludzi traci pieniądze podczas handlu.