Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inne dokumenty

Zgodność z CRS i FATCA

Formularz skargi

Polityka dotycząca konfliktów interesów

Formularz deklaracji depozytu

Polityka finansowania

Dokument zawierający kluczowe informacje na temat kontraktów CFD na towary

Kluczowe informacje Dokument CFD na kryptowaluty

Kluczowe informacje Dokument CFD na pary walutowe FX

Dokument zawierający kluczowe informacje na temat kontraktów CFD na indeksy

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na akcje

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na akcje

EQSS RTS28 2020

EQSS RTS28 2021

Polityka wynagrodzeń

Zasady i warunki

EQSS RTS28 2022

Raport dotyczący dyscypliny rynkowej III filaru 2023

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka zarządzania reklamacjami

Polityka plików cookie

Polityka dotycząca nieaktywnych kont

Polityka funduszu rekompensat dla inwestorów

Raport dotyczący dyscypliny rynkowej w ramach III filaru 2017

Raport dotyczący dyscypliny rynkowej w ramach III filaru 2018

Raport dotyczący dyscypliny rynkowej w ramach III filaru 2019

Raport dotyczący dyscypliny rynkowej w ramach filaru III w 2020 r.

Raport w sprawie dyscypliny rynkowej III filaru 2021

Polityka prywatności

Polityka odstąpienia od umowy

Polityka najlepszego interesu i realizacji zleceń

Polityka dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego

Raport w sprawie dyscypliny rynkowej III filaru 2022

EQSS RTS28 2023