Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Spostrzeżenia rynkowe

Sygnały

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kontraktami CFD wiąże się z dużymi potencjalnymi zyskami, ale także dużym potencjalnym ryzykiem. Musisz być świadomy ryzyka i być gotowym zaakceptować je, aby inwestować na rynkach finansowych. Nie handluj pieniędzmi, na których stratę nie możesz sobie pozwolić, zwłaszcza w przypadku instrumentów lewarowanych. Należy pamiętać, że opinie zawarte w sekcji Sygnały transakcyjne nie są tworzone przez GWTrade i nie stanowią żadnej opinii GWTrade, ale zamiast tego odzwierciedlają wyłącznie aktualny osąd niezależnej strony trzeciej, który może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie powinien być w żaden sposób interpretowany, bezpośrednio lub bezpośrednio, lub pośrednio, jako porada inwestycyjna, rekomendacja lub sugestia strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentu finansowego. Wszystkie dane podane w tej sekcji służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym oraz wskazują wyniki brutto instrumentu finansowego bez uwzględniania prowizji i innych opłat transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki, dlatego zastosowanie wszelkich informacji uzyskanych z tej sekcji odbywa się na własne ryzyko.