Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Podnikové Akcie

Dividenda je podiel na výnosoch a nerozdelených ziskoch, ktorý spoločnosť zvyčajne každoročne vypláca svojim akcionárom.

Ak máte otvorenú pozíciu na indexe CFD, ktorý rozdeľuje dividendy pred dátumom ex, máte nárok na vyplatenie sumy dividendy buď ako kredit, alebo debet.

Dátum výplaty dividend, známy aj ako dátum reinvestície, je investičný pojem, ktorý zahŕňa prípad, kedy sa dividendy vyplácajú v akciách spoločnosti.

Výška dividendy je zapracovaná do hodnoty swapu formou bodov na vašom účte MetaTrader4.

Celkovú sumu swapu v bodoch môžete vidieť v časti Špecifikácie symbolov v rámci vášho účtu MT4.