Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Tutoriál na Ekonomický Kalendár

Ekonomický kalendár Tutoriál

Každý obchodník chce vedieť, v akom smere očakávať vývoj. Aby ste však na túto otázku dostali čo najreálnejšiu odpoveď, je potrebné nielen dohliadať na graf na obchodnej platforme, ale aj neustále sledovať, čo sa deje vo fundamentoch na globálnej úrovni, preto pri dennom obchodovaní sa odporúča používať ekonomický kalendár.

Čo je to ekonomický kalendár? V prvom rade je potrebné vedieť, že ekonomický kalendár je denník všetkých oznámení a noviniek z oblasti ekonomiky. Kalendár možno použiť pre rôzne krajiny alebo rôzne druhy regiónov, ako je EÚ, USA. Ekonomické oznámenia sa budú týkať veci, ako je inflácia, úrokové sadzby, počty pracovných miest, továrenské objednávky, CPI, PPI – všetky témy, ktoré nám môžu poskytnúť meradlo ekonomiky.

Ekonomické správy upriamujú vašu pozornosť ešte viac na realitu, ktorá sa netýka technickej stránky obchodovania. Tieto čísla môžu potenciálne pohnúť trhmi, na ktorých obchodujete, takže je tu skryté riziko.


Dôvody na používanie ekonomického kalendára:

 


1. Skryté riziká.

Predstavte si, že ste denný obchodník, ktorý drží pozíciu a nepozeráte sa do kalendára. Zároveň vychádzajú veľké čísla, ktoré potenciálne môžu hýbať trhmi a spôsobiť nárast v oboch smeroch, vy to však neviete, a tak sa vzdávate úplnej kontroly nad rizikom. To by mohlo ovplyvniť aj swingových obchodníkov, avšak v tomto prípade to môže viesť k nižším stratám v dôsledku vopred stanoveného plánu rizika. Nakoniec, ak ste vykonali analýzu, môžete dátumy aj zadržať.

2. Vzory.

Vzor obchodovania sa dramaticky mení, keď vychádzajú veľké dáta, takže napríklad, ak sa jedná o zverejnenie NFP (čísiel o zamestnanosti v USA) alebo očakávame veľké oznámenie úrokových sadzieb. S najväčšou pravdepodobnosťou je trh s nimi veľmi korelovaný. Ak teda hovoríme o mene krajiny, dlhopisoch krajiny alebo indexe krajiny, tak všetko, čo súvisí s danou krajinou, sa bude hýbať a ak ide o veľké číslo, ktoré všetci očakávajú, zmení sa štruktúra trhu a môžete vidieť roztržité obchodovanie, pretože nikto nebude chcieť vložiť svoje peniaze vopred, v dôsledku čoho môžete skončiť pri hazardovaní. Znalosť vzoru a spôsobu obchodovania na trhu sa zmení s príchodom veľkých noviniek.

Môžete si vybudovať svoju obchodnú stratégiu ešte pred správami, počas toho, ako správy vychádzajú alebo môžete počkať trochu dlhšie po tom, čo správy vyjdú, aby ste si boli istí, že sledujete správny smer a vyhýbate sa prípadnej manipulácii, ktorá spôsobuje špičky.

3. Kombinácia veľkého množstva rôznych údajov, ktoré majú inverznú koreláciu (ak je hodnota jednej premennej vysoká, potom hodnota druhej premennej je pravdepodobne nízka):

Negatívne korelácie:
Napríklad, keď sú výnosy dlhopisov nízke a investori očakávajú, že zarobia veľmi malú sumu, znamená to, že akcie a iné investície sa stávajú atraktívnejšími. V dôsledku toho, keď sa zvýšia inflačné očakávania, sú dlhopisy menej žiadané a ich ceny skôr klesajú. Ďalším príkladom je zlato voči USD a zlato voči akciovému trhu. Znehodnotenie USD povedie k vyššej cene zlata, pretože pre investorov, ktorí držia devízy, bude jeho nákup lacnejší. Podobne existuje inverzná korelácia medzi cenou ropy a dolára, pretože keď je americký dolár slabý, cena ropy je v dolárovom vyjadrení vyššia.

Pozitívna korelácia:  EUR/USD a GBP/USD. Ak sa EUR/USD obchoduje nahor, potom sa GBP/USD bude tiež pohybovať rovnakým smerom.

 

Z ekonomického kalendára môžete zistiť dôležitosť nadchádzajúcich správ a veľkosť ich vplyvu na trh. Pre každý typ udalosti môžete porovnať predchádzajúce sadzby s predpokladanými a aktuálnymi sadzbami. Môžete si vybrať časový rámec a časové pásmo a použiť ľubovoľné filtre podľa svojich preferencií.

 

Obchodovanie si vyžaduje disciplínu, dôslednosť a vytrvalosť, vždy spolu so správnym riadením rizika, aby ste dosiahli svoje ciele.

Ekonomický kalendár sa tak stane vaším priateľom a pomôže vám robiť informatívne rozhodnutia. Zároveň vám pomôže aj pripraviť sa vopred a pripraviť si stratégiu vzhľadom na nadchádzajúce správy z krajín mimo vášho časového pásma. Ekonomický kalendár vám môže poskytnúť historické čísla pre každý typ udalosti spolu s prognózou a skutočnými číslami na ďalšie vyhodnotenie vašej tolerancie voči riziku.


Užitočnosť ekonomického kalendára:

  • Poskytovanie už existujúcich historických údajov, ktoré vám pomáhajú prijímať lepšie obchodné rozhodnutia a nastavovať vaše riziko.
  • Máte možnosť si pridať upozornenia na nadchádzajúce správy a tak budete pripravení vstúpiť na trh.
  • Môžete byť informovaní o udalostiach na trhu v minulosti, ktoré môžu mať vplyv na nadchádzajúce správy, a tak budete môcť mať integrovaný názor.
  • Kalendár poskytuje začiatočníkom významnú výpomoc pri efektívnejšom sledovaní ich investícií.


Ekonomické ukazovatele, ktoré sa považujú za zaostávajúce, a ich definícia:

Hrubý domáci produkt (HDP) – Hrubý domáci produkt (HDP) vyjadruje ročnú zmenu hodnoty všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v ekonomike upravenú o infláciu. Je najširším meradlom hospodárskej aktivity a hlavným ukazovateľom stavu ekonomiky. Zverejňované na mesačnej baze. S mesačným odstupom sú zverejňované 3 verzie HDP – Predbežná, Druhá verzia a Finálna verzia. Obe, predbežná aj druhá verzie, sú v ekonomickom kalendári označené ako predbežné.

Úrokové sadzby – Obchodníci pozorne sledujú zmeny úrokových sadzieb, keďže krátkodobé úrokové sadzby sú hlavným faktorom pri oceňovaní meny. Sadzba, ktorá je vyššia ako očakávaná, je pre menu pozitívnou/priaznivou, zatiaľ sadzba, ktorá je nižšia ako očakávaná, je pre menu negatívnou/nepriaznivou. Zvýšenie úrokovej sadzby stanovenej centrálnou bankou krajiny znamená, že ekonomika rastie a inflácia sa zvyšuje a naopak.

Miera nezamestnanosti – Miera nezamestnanosti vyjadruje percento celkovej pracovnej sily, ktorá bola počas predchádzajúceho mesiaca nezamestnaná a aktívne si hľadala zamestnanie. Vyššie než očakávané hodnoty by sa mali považovať za negatívne/nepriaznivé pre menu, zatiaľ čo nižšie než očakávané hodnoty by sa mali považovať za pozitívne/priaznivé pre menu.

Index spotrebiteľských cien (CPI ) – Index spotrebiteľských cien (CPI) meria zmenu v cenách tovarov a služieb z pohľadu spotrebiteľa. Je to kľúč na meranie zmien v trendoch nákupu a v inflácii. Vyššie než očakávané hodnoty by sa mali považovať za pozitívne/priaznivé pre menu, zatiaľ čo nižšie než očakávané výsledky by sa mali považovať za negatívne/nepriaznivé pre menu. Napr. ak FED tlačí čoraz viac peňazí, inflačný cieľ sa bude zvyšovať spolu s rýchlosťou obehu peňazí, ktorá vyjadruje priemerný počet použití dolára na nákup tovarov a služieb za jednotku času.

Obchodná bilancia – rozdiel medzi exportom a importom krajiny vytvára buď deficit, alebo prebytok.


Niektoré ekonomické ukazovatele, ktoré sa považujú za popredné, a ich definícia:

Maloobchodné tržby – Maloobchodné tržby merajú zmenu celkovej hodnoty tržieb na maloobchodnej úrovni. Sem sa započítavajú spotrebiteľské výdavky, ktoré predstavujú väčšinu celkovej hospodárskej aktivity. Vyššie než očakávané hodnoty by sa mali považovať za pozitívne pre menu, zatiaľ čo nižšie než očakávané hodnoty by sa mali považovať za negatívne pre menu.

Index nákupných manažérov (PMI ) – tento hlavný index meria úroveň aktivity nákupných manažérov vo výrobnom sektore, pričom hodnota nad 50 znamená expanziu v sektore, v opačnom prípade znamená pokles.

Žiadosti o podporu v nezamestnanosti – počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti vyjadrujú počet osôb, ktoré v priebehu uplynulého týždňa prvýkrát požiadali o poistenie v nezamestnanosti.


Tipy ku kalendáru:

  • Pochopte, ktoré údaje sú dôležité a ktoré nie.
  • Vyhnite sa zadržiavaniu obchodov kvôli údajom, ktoré sú nové, alebo sa vyhnite investovaniu bezprostredne po zverejnení správ.
  • Naplánujte si, ako budete alebo nebudete obchodovať po významnom pohybe na trhu.
  • Pochopte, ako kľúčové údaje vedia pozastaviť trh ešte pred zverejnením správ.
  • Pred investovaním zohľadnite viacero faktorov spolu s nadchádzajúcimi správami.