Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Poplatky a súvisiace náklady

Táto stránka nášho webu poskytuje informácie o poplatkoch a súvisiacich nákladoch, ktoré sa uplatňujú pri obchodovaní s CFD kontraktmi so spoločnosťou GWTrade. Popis jednotlivých nákladov, metodiku použitú na výpočet poplatkov a príklady založené na scenároch nájdete v nasledujúcich častiach tejto stránky, aby ste pochopili, ako sa poplatky uplatňujú na váš účet v praxi.

*Táto časť sa vzťahuje na retailových a profesionálnych klientov. V metodike výpočtu poplatkov nie je rozdiel medzi kategorizáciou klientov.

POZNÁMKA: Celkové náklady na obchodovanie sa zvyšujú úmerne objemu transakcie; čím vyšší je objem obchodovania, tým vyššie sú náklady.

1. Výška provízie a s ňou súvisiacich nákladov pri investičných a ostatných službách.

Spread

'Spread' je rozdiel medzi predajnou ("Bid") a nákupnou ("Ask") cenou konkrétneho nástroja. Spread, ktorý vám spoločnosť účtuje, čiastočne odráža výšku spreadu na podkladovej burze, na ktorej sa podkladové aktívum obchoduje, plus pridáva prirážku v závislosti od typu obchodného účtu a produktu. Naše spready sú pohyblivé a spoplatňujú sa na základe trhových podmienok.

GWTrade Standard: nie vyšší ako 1 pipsu

GWTrade Gold: nie vyššií ako 0.0 pipsu

GWTrade Pro VIP: nie vyššií ako 0.0 pipsu

Provízia

'/Provízia/' je čiastka, ktorá sa účtuje v moment, kedy klient zadá CFD transakciu a je jej výška sa odvíja od druhu účtu a nominálnej hodnoty obchodu. Celkový provízny poplatok je zaúčtovaný v moment otvorenia transakcie pre obe strany naraz (otvorenie a uzatvorenie).

GWTrade Standard: Nula (0)

GWTrade Gold: od $ 6 / € 5 na lot

GWTrade VIP: od $ 3.5 / € 3 na lot

Poplatky cez noc (Swapy)

'Poplatok cez noc / Swap' je poplatok, ktorý sa účtuje pre všetky pozície, ktoré sú držané cez noc, vždy na konci obchodného dňa (22:00 FMT a 21GMT počas DST) a môže byť záležitosťou kreditu alebo debetu v závislosti od vedúceho trhu. Spoločnosť uplatňuje 3-dňovú stratégiu rolloveru v stredu pre všetky pozície držané otvorené na trhoch Forex, energiách a kovoch, 3-dňovú stratégiu rolloveru vo štvrtok pre všetky pozície držané otvorené na kryptomenách a 3-dňovú stratégiu rolloveru v piatok pre indexy. Vysvetlenie Trojitého swapu : Ide o štandard tohto priemyslu, ktorý vznikol v súvislosti s dátumom vyrovnania finančných nástrojov T+2 na pokrytie poplatkov vzniknutých na medzibankovom trhu cez víkend. Viac informácií o hodnotách swapov nájdete na našej webovej stránke.

Hodnoty swapov sú prijaté z realizáčnych pôsobisk spoločnosti.

Konverzia meny „Konverzia meny pri obchodovaní“ je výmenný kurz potrebný na konverziu akýchkoľvek realizovaných ziskov/strát a/alebo iných poplatkov za obchodovanie, keď je mena účtu klienta odlišná od meny kótovaného podkladového aktíva, s ktorým sa obchoduje. Spoločnosť neúčtuje dodatočné poplatky pri tomto type nákladov. Sumy sa automaticky prepočítavajú podľa aktuálnych trhových cien. 'Konverzia meny pri internom prevode' Tento poplatok za konverziu sa platí len vtedy, keď Klienti prevádzajú prostriedky medzi účtami s odlišnou základnou menou. Prevod finančných prostriedkov medzi účtami s odlišnou základnou menou podlieha konverzii meny podľa výmenného kurzu. Kurz použitý na prepočítavanie je referenčný kurz ECB v deň prevodu.

N/A

Poplatok až 1,5 % nad rámec referenčnej sadzby ECB

Poplatok za neaktivitu "Poplatok za neaktivitu" sa vzťahuje len na účty, ktoré zostanú neaktívne po dobu 6 mesiacov (180 kalendárnych dní). Za každý neaktívny mesiac sa platí €/$ 20. Ak sa voľný zostatok rovná nule, tak sa neplatia žiadne poplatky

2. Typy účtov
Standard

100 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.7
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 50%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto - Not Available
Energies - Not Available
Indices - Not Available
Stocks - Not Available
Futures - Not Available
Max Leverage - 1:30
Silver

1,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.6
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 50%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
Gold

5,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.5
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 25%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.01
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
VIP

20,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 50%
Spreads from 0.4
Margin Call level - 100%
Margin Hedge - 25%
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.10
Forex commissions - 0 € / $
Metals commissions - 0 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 0 € / $
Indices commissions - 0 € / $
Stocks commissions - 0 € / $
Futures commissions - 0 € / $
Max Leverage - 1:30
Professional

50,000 Minimum Deposit

Stop Out Level - 15%
Spreads from 0.3
Margin Call level - 80%
Margin Hedge - Not Applicable
MT5 Desktop, Mobile, Web Terminal
Min Size - 0.10
Forex commissions - 4 € / $
Metals commissions - 4 € / $
Crypto commissions - 0 € / $
Energies commissions - 3 € / $
Indices commissions 2 € / $
Stocks commissions - 3 € / $
Futures commissions - 2 € / $
Max Leverage - 1:200
3. Metodika výpočtu

Spread = (Cena ponuky „Bid“ – Cena dopytu „Ask“) × Objem × Veľkosť kontraktu

Provízia = Provízia (Na Lot) × Objem

Swapový poplatok = Swapové body dlhé/krátke × Objem × Veľkosť kontraktu × Veľkosť bodu* × Dni

*Veľkosť bodu závisí od desatinných číslic každého nástroja CFD.

Veľkosť bodu pre 5 desatinných číslic = 0,00001

Veľkosť bodu pre 3 desatinné číslice = 0,001

Veľkosť bodu pre 2 desatinné číslice = 0,01

Veľkosť bodu pre 1 desatinné číslo = 0,1

Konverzný poplatok = Trhový výmenný kurz + Poplatok

4. Príklady založené na scenári

Mena účtu

EUR

Typ účtu

GWTrade PROF

BID/ASK Cena

1.20352 / 1.20355 (Spread 0.3 pipsov)

Veľkosť obchodu (Objem x Veľkosť kontraktu)

EUR 100,000 (1 Lot x EUR 100,000)

Provízia

EUR 3 Na Lot

Swap BUY/LONG

-2.34 bodov

Výmenný kurz na konci obchodného dňa EUR/USD

1.20485

Poplatky a súvisiace náklady:

Spread: (1.20352 – 1.20355) x 100,000 = -USD 3.00 => -EUR 2.49

Provízia: -EUR 3 x 1 Lot = -EUR 3.00

Swap (1. Deň): -2.34 x 1 x 100,000 x 0.00001 x 1 = -USD 2.34 => -EUR 1.94 (-USD 2.34/1.20485)

Swap (2. Deň): -2.34 x 1 x 100,000 x 0.00001 x 1 = -USD 2.34 => -EUR 1.94 (-USD 2.34/1.20485)

Swap (3. Deň – deň trojitého swapu): -2.34 x 1 x 100,000 x 0.00001 x 3 = -USD 7.02 => -EUR 5.82 (-USD 7.02/1.20485)

Celková výška swapového poplatku = (-1.94) + (-1.94) + (-5.82) = -EUR 9.7

Celková cena transakcie = (-2.49) + (-3.00) + (-9.7) = -EUR 15.19

Dôležité poznámky:

 • Spread a provízia sú jednorazové náklady a účtujú sa pri otvorení transakcie naraz pre obe operácie (otvorenie a zatvorenie).

 • Výsledky zobrazené v tomto výpočte boli prevedené z USD na EUR, čo je denominovaná mena obchodného účtu.

 • Na účely tohto príkladu predpokladáme, že výmenný kurz na konci dňa je rovnaký pre všetky dni.

 • Kumulatívny swapový poplatok bude odpočítaný z vlastného imania Klienta pri uzavretí pozície.

Mena účtu USD
Typ účtu GWTrade Standard USD
BID/ASK Cena USD 1459.72 / 1459.86 (Spread 1.4 pipsov)
Veľkosť obchodu (Objem x Veľkosť kontraktu) 100 ounces (1 Lot x 100 oz)
Provízia USD 0 Na Lot
Swap SELL/SHORT-3.82 bodov

Poplatky a súvisiace náklady:

Spread: (1459.72– 1459.89) x 100 = -USD 14

Provízia: -USD 0 x 1 Lot = -USD 0

Swap (1. Deň): -3.82 x 1 x 100 x 0.01 x 1 = -USD 3.82

Swap (2. Deň): -3.82 x 1 x 100 x 0.01 x 1 = -USD 3.82

Swap (3. Deň – deň trojitého swapu): -3.82 x 1 x 100 x 0.01 x 3 = -USD 11.46

Celková výška swapového poplatku = (-3.82) + (-3.82) + (-11.46) = -USD 19.1

Celková cena transakcie = (-14) + (-0) + (-19.1) = -USD 33.1

Dôležité poznámky:

 • Spread a provízia sú jednorazové náklady a účtujú sa pri otvorení transakcie naraz pre obe operácie (otvorenie a zatvorenie).
 • Kumulatívny swapový poplatok bude odpočítaný z vlastného imania Klienta pri uzavretí pozície.

Mena účtu

EUR

Typ účtu

GWTrade GOLD

BID/ASK Cena

USD 30,103.8 / 30,105.9 (Spread 2.1 pipsov)

Veľkosť obchodu (Objem x Veľkosť kontraktu)

1 Index (1 Lot x 1 Index)

Provízia

EUR 0.0035 %

Swap SELL/SHORT

-65 bodov

Výmenný kurz na konci obchodného dňa EUR/USD

1.20485

EURUSD Spot

1.20385

Poplatky a súvisiace náklady:

Spread: (30,103.8 – 30,105.9) x 1 (1 lot * 1 veľkosť kontraktu) = -USD 2.1 => -EUR 1.74 (2.1/(current spot EURUSD) 1.20385

Provízia: -0.0035% x 30,103.800 x 1 Lot = -USD 1.05 => -1.87 (1.05/(current spot EURUSD) 1.20385

Swap (1. Deň): -65 x 1 x 1 x 0.001 x 1 = -USD 0.065 => -EUR 0.053 (-USD 0.065 /1.20485)

Swap (2. Deň): -65 x 1 x 1 x 0.001 x 1 = -USD 0.065 => -EUR 0.053 (-USD 0.065 /1.20485)

Swap (3. Deň – deň trojitého swapu): --65 x 1 x 1 x 0.001 x 3 = -USD 0.195 => -EUR 0.161 (-USD 0.195/1.20485)

Celková výška swapového poplatku = (-0.053) + (-0.053) + (-0.161) = -EUR

Celková cena transakcie = (-1.22) + (-0.2) + (-2.69) = -EUR 0.26

Dôležité poznámky:

 • Spread a provízia sú jednorazové náklady a účtujú sa pri otvorení transakcie naraz pre obe operácie (otvorenie a zatvorenie).

 • Výsledky zobrazené v tomto výpočte boli prevedené z USD na EUR, čo je denominovaná mena obchodného účtu.

 • Na účely tohto príkladu predpokladáme, že výmenný kurz na konci dňa je rovnaký pre všetky dni.

 • Kumulatívny swapový poplatok bude odpočítaný z vlastného imania Klienta pri uzavretí pozície.

Mena účtu

USD

Typ účtu

GWTrade PRO VIP

BID/ASK Cena

USD 44,915.67 / 45064.32 (Spread 148.65 pipsov)

Veľkosť obchodu (Objem x Veľkosť kontraktu)

0.1 Bitcoin (0.1 Lot x 1 Bitcoin)

Provízia

USD 0.25% Na Lot

Swap SELL/SHORT

-1500 bodov

Poplatky a súvisiace náklady:

Spread: (44,915.67 – 45,064.32) x 0.1 = -USD 14.87

Provízia: USD 45,064.32 x -0.25% x 0.1 Lot = -USD 11.266

Swap (1. Deň): -1500 x 0.1 x 1 x 0.01 x 1 = -USD 1.5

Swap (2. Deň): -1500 x 0.1 x 1 x 0.01 x 1 = -USD 1.5

Swap (3. Deň – deň trojitého swapu): -6.5 x 0.1 x 1 x 0.1 x 3 = -USD -4.5

Celková výška swapového poplatku = (-1.5) + (-1.5) + (-4.5) = -USD 7.5

Celková cena transakcie = (-14.87) + (-11.266) + (-7.5) = -USD 33.636

Dôležité poznámky:

 • Spread a provízia sú jednorazové náklady a účtujú sa pri otvorení transakcie naraz pre obe operácie (otvorenie a zatvorenie).

 • Kumulatívny swapový poplatok bude odpočítaný z vlastného imania Klienta pri uzavretí pozície.

Mena účtu

USD

Typ účtu

GWTrade GOLD

BID/ASK Cena

250.52 / 250.72 (Spread 2 pipsov)

Veľkosť obchodu (Objem x Veľkosť kontraktu)

100 (1 Lot x 100 akcií)

Provízia

USD 0.06%

Swap BUY/LONG

-2.34 bodov

Poplatky a súvisiace náklady:

Spread: (250.72 – 250.52) x 100 = -USD 20

Provízia: -USD 0.06% x 1 Lot(100) * 250.72(Otváracia Cena) = -USD 15.04

Swap (1. Deň): -2.34 x 1 x 100 x 0.01 x 1 = -USD 2.34

Swap (2. Deň): -2.34 x 1 x 100 x 0.01 x 1 = -USD 2.34

Swap (3. Deň – deň trojitého swapu): -2.34 x 1 x 100 x 0.01 x 3 = -USD 7.02

Celková výška swapového poplatku = (-2.34) + (-2.34) + (-7.02) = -USD 11.7

Celková cena transakcie = (-20) + (-15.04) + (-11.7) = -USD 46.74

Dôležité poznámky:

 • Spread a provízia sú jednorazové náklady a účtujú sa pri otvorení transakcie naraz pre obe operácie (otvorenie a zatvorenie).

 • Kumulatívny swapový poplatok bude odpočítaný z vlastného imania Klienta pri uzavretí pozície.