Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 50 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Retail and Professional Clients Categorisation

Maloobchodný klient
Je poskytovaná vyššia úroveň ochrany.

Maloobchodný klient je klient, ktorý nie je profesionálnym klientom alebo oprávnenou
protistranou. Takáto kategorizácia má najvyššiu možnú úroveň
ochrany vrátane kompenzácie z kompenzačného fondu pre investorov.

 • Pokrytie v rámci ICF
 • Ochrana v rámci platných intervenčných opatrení pre výrobky CFD
 • Ochrana pred záporným zostatkom na základe jednotlivých účtov
Profesionálny klient
Poskytuje sa nižšia úroveň ochrany.

Za profesionálneho klienta sa považuje klient, ktorý má
skúsenosti, vedomosti a odborné znalosti na realizáciu vlastných investičných
rozhodnutí a vie posúdiť riziká, ktoré môžu vzniknúť.

 • Žiadne krytie v rámci ICF
 • Žiadna ochrana v rámci platných intervenčných opatrení pre výrobky CFD
 • Žiadna ochrana investorov v súvislosti so zákazom produktov binárnych opcií
 • Ochrana pred záporným zostatkom sa určuje na individuálnej baze.

Cieľom kategorizácie je zabezpečiť, aby sa klientovi poskytla úroveň informácií, služieb a ochrany, ktorá zodpovedá jeho kategorizácii a je s ňou v súlade. Viac informácií o kategorizácii klientov nájdete tu.

How to become a Professional Client of GWG?

Aby ste sa mohli stať profesionálnym klientom, musíte mať príslušné skúsenosti, znalosti a kompetencie potrebné na samostatné prijímanie investičných rozhodnutí a presné vyhodnocovanie rizík, ktoré tieto rozhodnutia zahŕňajú.

Objem obchodovania
Klient uskutočnil na relevantnom trhu transakcie významného rozsahu s priemernou frekvenciou 10 (desať) transakcií za štvrťrok počas predchádzajúcich štyroch (4) štvrťrokov.
Rozsiahle portfólio
Veľkosť portfólia finančných nástrojov klienta, definovaného ako zahŕňajúce peňažné vklady a finančné nástroje, presahuje 500 000 EUR.
Relevantné skúsenosti
Klient pracuje alebo pracoval vo finančnom sektore najmenej jeden rok na profesionálnej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosť plánovaných transakcií alebo služieb.
Pass the qualification test

Ak sa chcete stať profesionálnym klientom, musíte poslať žiadosť o prekategorizovanie na adresu support@gwglobalfx.com a absolvovať kvalifikačný test. Predtým sa u nás prosím zaregistrujte a overte svoj účet.

Na úspešné absolvovanie kvalifikačného testu musíte
spĺňať aspoň dve z nižšie uvedených kritérií:

 • Veľkosť vášho portfólia finančných nástrojov, ktoré zahŕňa hotovostné vklady aj finančné nástroje, presahuje 500 000 EUR.

 • V predchádzajúcich štyroch (4) štvrťrokoch ste na relevantnom trhu uskutočnili veľké transakcie s priemernou frekvenciou 10 (desať) transakcií za štvrťrok.

 • Pracujete alebo ste pracovali vo finančnom sektore aspoň jeden (1) rok na odbornej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti o vykonávaní transakcií alebo využívaní ponúkaných služieb.

Dokumenty, ktoré potrebujete na absolvovanie kvalifikačnej skúšky:

 • Potvrdenie o objeme vašich finančných prostriedkov: výpisy z bankových účtov, referencia o kreditnom zostatku z banky, výpisy z maklérskych účtov, výpisy z depozitných účtov (napr. výpisy z fondových majetkov, výpisy o peňažných prostriedkov alebo iné výpisy z účtov), správy od iných finančných organizácií.

 • Potvrdenie o vašich obchodných skúsenostiach: výpisy z bankových alebo maklérskych účtov (napríklad história vášho obchodného účtu u akéhokoľvek forexového brokera), certifikát, ktorý potvrdzuje vaše obchodné objemy, alebo podobné dokumenty.

 • Potvrdenie o vašich finančných skúsenostiach: Životopis, referencie od zamestnávateľa, doklady o dlhších seminároch, stážach a finančných školeniach (ktoré preukazujú viac ako 12-mesačnú prax na finančnej pozícii).