Varovanie pred rizikom: CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. Na 79% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

FX Glossary

0-9

€STR

Krátkodobá sadzba v eurách (€STR – The Euro Short-Term Rate) je referenčnou úrokovou sadzbou pre náklady na jednodňové pôžičky v celej eurozóne. Vypočítava a zverejňuje ju Európska centrálna banka (ECB) ako náhradu za priemerný index hodnoty eura cez noc (EONIA – Euro Overnight Index Average) a sadzbou na európskom medzibankovom trhu (EURIBOR – Euro Interbank Offered Rate).

A / Á

AKCIOVÝ INDEX

Kombinovaná cena skupiny akcií – vyjadrená voči základnej nominálnej hodnote – umožňuje posúdiť, ako sa skupine spoločností darí v porovnaní s minulosťou.

AKTÍVUM

V súvislosti s devízami je to právo prijať od protistrany určitú sumu meny buď v súvislosti so súvahovým aktívom (napr. úver) alebo k určitému budúcemu dátumu v súvislosti s nespárovaným forwardom alebo spotovým obchodom.

ARBITRÁŽ

Súčasný nákup alebo predaj finančného produktu s cieľom využiť malé cenové rozdiely medzi trhmi. Arbitráž je výsledkom cenovej neefektívnosti a pre jednotlivých obchodníkov je mimoriadne ťažké ju využiť. Teda túto cenovú neefektívnosť zvyčajne využívajú veľké finančné inštitúcie s pomocou pokročilých algoritmických obchodných programov.

ASK CENA (PONUKA)

Cena, za ktorú je trh pripravený predať produkt. Ceny sú uvádzané obojsmerne ako Bid/Ask. Ask cena je známa aj ako Ponuka.

Pri obchodovaní s FX Ask predstavuje cenu, za ktorú môže obchodník kúpiť základnú menu, zobrazenú vľavo v menovom páre. Napríklad v kotácii USD/CHF 1,4527/32 je základná mena USD a Ask cena je 1,4532, čo znamená, že si môžete kúpiť jeden americký dolár za 1,4532 švajčiarskych frankov.

Pri obchodovaní s CFD predstavuje Ask aj cenu, za ktorú môže obchodník kúpiť produkt. Napríklad v kotácii UK OIL 111,13/111,16 je kótovaný produkt UK OIL a Ask cena je 111,16 £ za jednu jednotku podkladového trhu. *

AT BEST (V NAJLEPŠOM)

Príkaz zadaný predajcovi na nákup alebo predaj za najlepší kurz, ktorý je možné získať v konkrétnom čase.

AT OR BETTER (V TOMTO ALEBO LEPŠOM)

Inštrukcia zadaná predajcovi na nákup alebo predaj za určitú cenu alebo lepšiu.

AUSSIE

Vzťahuje sa na pár AUD/USD (austrálsky dolár/americký dolár). Tiež „Oz“ alebo „Ozzie“.

ÁZIJSKÉ CENTRÁLNE BANKY

Vzťahuje sa na centrálne banky alebo orgány meny ázijských krajín. Tieto inštitúcie sú čoraz aktívnejšie v hlavných menách, keďže spravujú rastúce zásoby devízových rezerv vznikajúcich z obchodných prebytkov. Ich úrok na trhu môže hrať podstatnú rolu a krátkodobo ovplyvniť smer, ktorým sa uberá hodnota meny.

B

BACK OFFICE

Zúčtovanie a súvisiace procesy.

BANKOVÁ SADZBA

Sadzba, pri ktorej je centrálna banka pripravená požičiavať peniaze svojmu domácemu bankovému systému.

BARRIÉROVÁ ÚROVEŇ

Určitá cena veľkého významu zahrnutá v štruktúre Bariérovej Opcie. Ak cena dosiahne Bariérovú Úroveň, podmienky konkrétnej Bariérovej Opcie vyžadujú, aby nasledovala určitá séria udalostí.

BASING (K ZÁKLADU)

Vzor grafu používaný v technickej analýze, ktorý ukazuje, kedy sú dopyt a ponuka po produkte takmer rovnaké. Výsledkom je úzky obchodný rozsah a zlúčenie úrovní podpory a odporu.

BEARISH/BEAR MARKET (MEDVEDÍ TRH)

Negatívne pre smer ceny; v prospech klesajúceho trhu. Napríklad „Myslime, že EUR/USD je medvedí“ znamená, že si myslíme, že euro voči doláru oslabí.

BEARS (MEDVEDY)

Obchodníci, ktorí očakávajú pokles cien a držia krátke pozície.

BEŽNÝ ÚČET

Súčet obchodnej bilancie (export mínus import tovarov a služieb), čistého príjmu z faktorov (ako sú úroky a dividendy) a čistých transferových platieb (ako je zahraničná pomoc). Obchodná bilancia je zvyčajne kľúčovou zložkou bežného účtu.

BID CENA (DOPYT)

Cena, za ktorú je trh pripravený kúpiť produkt. Ceny sú uvádzané obojsmerne ako Bid/Ask. Pri obchodovaní s FX Bid predstavuje cenu, za ktorú môže obchodník predať základnú menu, zobrazenú vľavo v menovom páre. Napríklad v kotácii USD/CHF 1,4527/32 je základná mena USD a bid cena je 1,4527, čo znamená, že jeden americký dolár môžete predať za 1,4527 švajčiarskych frankov. Pri obchodovaní s CFD predstavuje Bid aj cenu, za ktorú môže obchodník predať produkt. Napríklad v kotácii pre UK OIL 111,13/111,16 je Bid cena 111,13 GBP za jednu jednotku podkladového trhu. *

BIG FIGURE (HLAVNÉ ČÍSLICE)

Vzťahuje sa na prvé tri číslice kotácie meny, napríklad 117 USD/JPY alebo 1,26 v EUR/USD. Ak sa cena pohne o 1,5 hlavných číslic, posunula sa o 150 pips.

BID/ASK SPREAD

Rozdiel medzi ponukovou (bid) a dopytovou (ask) cenou.

BILANCIA OBCHODU

Hodnota exportov krajiny mínus jej importy.

BILANCIA OBCHODU

Hodnota exportu mínus import. Neviditeľné aspekty sú bežne vylúčené a inak sa označujú ako merkantilný alebo fyzický obchod. Údaje môžu byť uvedené na FoB/FaS, colne odbavené alebo FOB export, FoB export.

BINÁRNE OPCIE

Vo financiách je binárna opcia typom opcie, pri ktorej je odmena buď určitá pevná suma nejakého aktíva, alebo vôbec nič. Dva hlavné typy binárnych opcií sú binárna opcia “hotovosť alebo nič’“ a binárna opcia “aktívum alebo nič“. V prípade binárnej opcie typu hotovosť alebo nič sa nám vyplatí určitá pevná suma v hotovosti, ak opcia vyprší v peniazoch, zatiaľ čo v prípade aktívum alebo nič sa nám vyplatí hodnota podkladového cenného papiera. Opcie sú teda binárne, pretože existujú len dva možné výsledky. Nazývajú sa tiež opcie “všetko alebo nič“, digitálne opcie (bežnejšie na forexových/úrokových trhoch) a opcie s pevným výnosom (FRO) (na americkej burze).

BLOW OFF

Vzostupný ekvivalent kapitulácie.

BOD ZÁKLADU

Jednotka merania používaná na opis minimálnej zmeny v cene produktu

BOD BREAK EVEN

Bod break even (bod zlomu) je prípad, kedy sa zisk rovná strate. Cena finančného nástroja, za ktorú kupujúci opcie získa späť prémiu – nedosiahne stratu ani zisk. V prípade call opcie je bodom break even realizačná cena plus prémia. To je dôležité pre predajcov a majiteľov firiem, pretože budú schopní určiť, kedy začnú dosahovať zisk, a tiež budú schopní určiť správnu cenu svojich produktov.

BOLLINGER BANDS (BOLLINGEROVÉ PÁSMA)

Nástroj používaný technickými analytikmi. Pás vykreslil dve štandardné odchýlky na oboch stranách jednoduchého kĺzavého priemeru, ktorý často indikuje úrovne podpory a odporu.

BROKER

Jednotlivec alebo firma, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý prepája kupujúcich a predávajúcich a za odmenu si účtuje poplatok alebo províziu. Naopak, díler zaviaže kapitál a vezme si jednu stranu pozície v nádeji, že získa spread (zisk) uzavretím pozície v nasledujúcom obchode s inou stranou.

BUCK

Trhový slang pre jeden milión jednotiek menového páru založeného na dolároch alebo všeobecne pre americký dolár

BULLISH/BULL MARKET (BYČÍ TRH)

Uprednostňovanie silnejúceho trhu a rastúcich cien. Napríklad „Myslime, že EUR/USD je byčí“ znamená, že si myslíme, že sa euro voči doláru posilní.

BULLS (BÝKY)

Obchodníci, ktorí očakávajú rast cien a držia dlhé pozície

BURZA

Trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi.

BUY (KÚPIŤ)

Otvoriť dlhú pozíciu

BUY DIPS

Vyhľadávať nákup 20-30-pip/bodových pullbackov v rámci vnútrodenného trendu.

BUY LIMIT PRÍKAZ

Príkaz na vykonanie transakcie za stanovenú cenu (limit) alebo nižšiu

BYČÍ TRH

Uprednostňovanie silnejúceho trhu a rastúcich cien. Napríklad „Myslime, že EUR/USD je byčí“ znamená, že si myslíme, že sa euro voči doláru posilní.

BÝKY

Obchodníci, ktorí očakávajú rast cien a držia dlhé pozície

C

CABLE

Pár GBP/USD (veľká britská libra/americký dolár). Cable získal svoju prezývku z dôvodu, že kurz bol v polovici 19. storočia pôvodne prenášaný do USA cez transatlantický kábel, keď bola GBP menou medzinárodného obchodu.

CAD

Kanadský dolár, tiež známy ako Loonie alebo Funds.

CALL OPCIA

Menový obchod, ktorý využíva rozdiel v úrokových sadzbách medzi dvoma krajinami. Predajom meny s nízkou úrokovou sadzbou a nákupom meny s vysokou úrokovou sadzbou obchodník získa úrokový rozdiel medzi týmito dvoma krajinami, kým je tento obchod otvorený.

CARRY TRADE

Obchodná stratégia, ktorá zachytáva rozdiel v úrokových sadzbách zarobených tým, že mena je dlhou, ktorá vypláca relatívne vysokú úrokovú sadzbu, a tak shortuje inú menu, ktorá vypláca nižšiu úrokovú sadzbu. Napríklad: NZD/JPY (novozélandský dolár/japonský jen) je už nejaký čas známym carry trade obchodom. NZD je vysoko výnosný a JPY dáva nízky výnos. Obchodníci, ktorí chcú využiť tento rozdiel v úrokových sadzbách, by nakupovali NZD a predávali JPY, alebo by boli dlho NZD/JPY. Keď NZD/JPY začne klesať po dlhšiu dobu, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku zmeny úrokových sadzieb, hovorí sa, že carry trade sa uvoľňuje.

CASH MARKET (HOTOVOSTNÝ TRH)

Obchodovanie na skutočných podkladových trhoch, na ktorých je založená zmluva o derivátoch.

CBS

Skratka označujúca centrálne banky.

CENTRÁLNA BANKA

Vládna alebo organizácia podobná vládnej, ktorá riadi menovú politiku krajiny. Napríklad centrálnou bankou USA je Federálny rezervný systém (Federal Reserve) a nemeckou centrálnou bankou je Bundesbank.

CENTRÁLNA SADZBA

Výmenné kurzy voči ECU prijaté pre každú menu v rámci EMS. Meny sa môžu od centrálnej parity pohnúť iba obmedzene podľa príslušného pásma.

CENA TRANSAKCIE

Náklady na nákup alebo predaj finančného produktu.

CENA ZÁKLADU

Cena vyjadrená z hľadiska splatnosti výnosu alebo ročnej miery návratnosti.              

CENA V HOTOVOSTI (CASH PRICE)

Cena produktu v danom okamihu.

CENOVÝ GAP (MEDZERA)

Cenová medzera, či už smerom nahor alebo nadol, nastane, keď je otváracia cena nových obchodných relácií výrazne vyššia ako uzatváracia cena predchádzajúcich relácií. Na grafe je viditeľná medzera, ktorá bude nakoniec uzavretá pohybom ceny. Cenová medzera je zvyčajne výsledkom neočakávaného fundamentálneho vývoja počas nízkeho objemu obchodov alebo pri uzavretí trhov.

Cenovú medzeru možno buď rýchlo uzavrieť, čo bude znamenať obrat, alebo sa pohyb ceny ďalej zrýchli smerom nahor/dole, v takom prípade sa trend rozšíri a medzera sa v určitom bode v budúcnosti uzavrie. Okolnosti cenovej medzery, ako aj ďalšie aspekty technickej analýzy naznačia, čo by sa malo očakávať ďalej.

CERTIFIKÁT NA ZLATO

Certifikát vlastníctva, ktorý osoby investujúce do zlata používajú na nákup a predaj komodity namiesto toho, aby sa zaoberali prevodom a skladovaním samotného fyzického zlata.

CFD

Rozdielová zmluva (alebo CFD) je typ derivátu, ktorý nás vystavuje zmene podkladového aktíva (ako je index alebo akcia). Umožňuje obchodníkom využiť svoj kapitál (obchodovaním s nominálnymi sumami oveľa vyššími ako sú peniaze na ich účte) a poskytuje všetky výhody obchodovania s cennými papiermi bez toho, aby reálne vlastnili produkt. Prakticky povedané, ak si kúpite CFD za 10 USD a potom ho predáte za 11 USD, dostanete rozdiel 1 USD. Naopak, ak by ste otvorili krátku pozíciu a predali za 10 USD pred tým, ako kúpite späť za 11 USD, zaplatili by ste rozdiel 1 USD.

CHARTIST

Jednotlivec, známy aj ako technický obchodník, ktorý využíva tabuľky a grafy a interpretuje historické údaje, aby našiel trendy a predpovedal budúce pohyby na trhu.

CHIPS

Clearingový systém v New Yorku. (Medzibankový platobný systém Clearing House). Väčšina transakcií v eurách je zúčtovávaná a vyrovnávaná prostredníctvom tohto systému.

CHOPY

Krátkodobé pohyby cien, ktoré nemajú význam pri agresívnom obchodovaní.

ČIASTOČNÉ NAPLNENIE

Keď bola vykonaná iba časť objednávky.

CIBOR

Copenhagen Interbank Rate, sadzba, za ktorú banky požičiavajú dánsku korunu na nezabezpečenom základe. Sadzbu denne prepočítava Danmarks Nationalbank (Dánska centrálna banka) na základe pravidiel stanovených Dánskou bankovou asociáciou.

CLEARING

Proces vysporiadania obchodu.

CLEARING PROSTRIEDKY

Finančné prostriedky, ktoré sú voľne dostupné, zaslané na vysporiadanie obchodu.

COMPX

Symbol pre kompozitný index NASDAQ.

CONTAGION (NÁKAZA)

Tendencia hospodárskej krízy šíriť sa z jedného trhu na druhý.

CPI

Skratka pre index spotrebiteľských cien, miera inflácie.

CTA

Poradcovia pri obchodovaní s komoditami, špekulatívní obchodníci, ktorých činnosť môže pripomínať činnosť krátkodobých hedžových fondov; často označuje obchodníkov so sídlom v Chicagu alebo obchodníkov orientovaných na futures.

D           

DÁTUM / CENA VYPRŠANIA PLATNOSTI

Presný dátum a čas, kedy opcia vyprší. Dva najbežnejšie časy expirácie opcie sú 10:00 ET (označované aj ako 10:00 NY času alebo NY cut) a 15:00 tokijského času (tiež označované ako 15:00 tokijského času alebo tokijského cut). V týchto časových obdobiach často dochádza k nárastu aktivity, keď sa opčné hedže uvoľňujú na spotovom trhu.

DÁTUM TRANSAKCIE

Dátum uskutočnenia obchodu.

DÁTUM VYPRŠANIA PLATNOSTI

(1) Opcie – posledný dátum, po ktorom už nie je možné opciu uplatniť. (2) Dlhopisy – dátum splatnosti dlhopisu          

DEFICIT

Záporná obchodná alebo platobná bilancia.

DEFLÁTOR HNP

Odstráni infláciu z hodnoty HNP. Zvyčajne vyjadrené v percentách a na základe indexu.

DELISTING

Odstránenie kótovania akcií na burze.

DELTA

Pomer medzi zmenou ceny produktu a zmenou ceny jeho podkladového trhu.

DELTA HEDŽ (OCHRANA)

Metóda, ktorú používajú autori opcií na ochranu pri vystavení sa riziku upísaných opcií nákupom alebo predajom podkladového nástroja v pomere k delte.

DELTA SPREAD

Pomerové rozpätie opcií stanovené ako neutrálna pozícia použitím delty príslušných opcií na určenie pomeru hedžu.

DENNÉ OBCHODOVANIE

Otvorenie a uzatvorenie toho istého obchodu za jeden deň.

DENNÝ OBCHODNÍK

Špekulanti, ktorí otvárajú pozície, ktoré stihnú zatvoriť pred koncom toho istého obchodného dňa.

DEPREKÁCIA

Zníženie hodnoty aktíva v priebehu času.

DEVALVÁCIA

Keď je viazanej mene umožnené oslabenie alebo znehodnotenie na základe oficiálnych opatrení, čo je opakom precenenia.

DERIVÁT

Finančná zmluva, ktorej hodnota je založená na hodnote podkladového aktíva. Niektoré z najbežnejších podkladových aktív pre zmluvy o derivátoch sú indexy, akcie, komodity a meny.

DÍLER

Jednotlivec alebo firma, ktorá pôsobí ako protistrana transakcie. Díleri zaujímajú jednu stranu pozície v nádeji, že získajú spread (zisk) uzavretím pozície v nasledujúcom obchode s inou stranou. Naopak, broker je jednotlivec alebo firma, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúcich a predávajúcich za poplatok alebo províziu.

DISKONTNÁ SADZBA

Úroková sadzba, ktorá sa účtuje oprávnenej depozitnej inštitúcii za požičanie krátkodobých finančných prostriedkov priamo od Federálnej Rezervnej Banky.

DIVERGENCIA

V technickej analýze ide o situáciu, keď sa cena a momentum pohybujú opačným smerom, napríklad ceny rastú, zatiaľ čo momentum klesá. Divergencia sa považuje buď za pozitívnu (býčia) alebo negatívnu (medvediu); oba druhy divergencie signalizujú veľké posuny v smere ceny. Pozitívna/býčia divergencia nastáva, keď cena cenného papiera dosiahne nové minimum, zatiaľ čo indikátor momenta začne stúpať nahor. Negatívna/medvedia divergencia nastane, keď cena cenného papiera dosiahne nové maximum, ale indikátor nedokáže urobiť to isté a namiesto toho sa posunie nižšie. Divergencie sa často vyskytujú pri rozšírených pohyboch cien a často sa riešia obrátením ceny podľa indikátora momenta.

DIVIDENDA

Suma zo zisku spoločnosti distribuovaná jej akcionárom – zvyčajne sa popisuje ako hodnota za jednu akciu.

DJIA alebo DOW

Skratka pre Dow Jones Industrial Average alebo US30.

DOVE (HOLUBICA)

Dovish (holubí) naznačuje jednoduchšiu menovú politiku alebo nižšie úrokové sadzby. Opakom je jastrab.

DOWNTREND

Pohyb v cene pozostávajúci z nižších miním a nižších maxím.

DLHÁ POZÍCIA (LONG POSITION)

Pozícia, ktorá sa zhodnocuje, ak sa trhová cena zvýši. Keď sa kúpi základná mena v páre, pozícia sa považuje za dlhú. Táto pozícia je otváraná s očakávaním, že trh porastie,

DLHOPIS

Názov pre dlh, ktorý sa vydáva na určité časové obdobie.

DLHOPIS S NULOVÝM KUPÓNOM

Dlhopis, ktorý neplatí žiadny úrok. Dlhopis je spočiatku ponúkaný so zľavou.

DOHODA

Termín, ktorý označuje obchod uskutočnený za aktuálnu trhovú cenu. Na rozdiel od príkazu sa v tomto prípade jedná o live obchod.

DORUČENIE

Obchod, pri ktorom obe strany realizujú skutočné doručenie obchodovaného produktu.         

E

ECB

Európska centrálna banka, centrálna banka pre krajiny používajúce euro.

EFEKTÍVNY VÝMENNÝ KURZ

Pokus o zhrnutie vplyvov zmien meny voči iným menám na obchodnú bilanciu krajiny.

EMS

Európsky Menový Systém.

END OF THE DAY ORDER -PRÍKAZ NA KONCI DŇA (EOD)

Pokyn na nákup alebo predaj za určitú cenu. Obchod v tomto prípade zostáva otvorený do konca obchodného dňa, zvyčajne je zadaný o 17:00 newyorského času.

EST/EDT

Časové pásmo mesta New York – United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight time.

ETF

Burzovo obchodovaný fond (alebo ETF – Exchange Traded Fund) je investičný fond, s ktorým sa obchoduje na burzách cenných papierov, podobne ako s akciami. ETF sa skladá z aktív, ako sú akcie alebo dlhopisy, a obchoduje sa s ním za približne rovnakú cenu, ako je čistá hodnota jeho podkladových aktív v priebehu obchodného dňa. Väčšina ETF sleduje indexy, ako je napríklad S&P 500 alebo MSCI EAFE. ETF môžu byť atraktívne ako investície kvôli ich nízkym nákladom, daňovej efektívnosti a vlastnostiam podobným akciám.

EURÓPSKA MENOVÁ ÚNIA (EMU)

Zastrešujúci názov pre skupinu politík, ktorých cieľom je koordinovať hospodársku a fiškálne politiky v členských štátoch EÚ.

EX-DIVIDENDA

Akcia, pri nákupe ktorej sa kupujúci vzdáva práva na získanie ďalšej dividendy a namiesto toho ju dostane predávajúci.

EXOTICKÁ

Menej obchodovaná mena.

EXPORTERI (VÝVOZCOVIA)

Korporácie, ktoré predávajú tovar medzinárodne, čo z nich robí predajcov cudzej meny a kupcov ich domácej meny. Často sa týka veľkých japonských korporácií, ako sú Sony a Toyota, ktoré budú prirodzenými predajcami USD/JPY a vymieňajú si doláre získané z komerčných predajov v zahraničí.

EXPOZÍCIA

Celková suma peňazí požičaná dlžníkovi alebo krajine. Banky stanovujú pravidlá, aby zabránili nadmernej expozícii voči ktorémukoľvek dlžníkovi. V obchodných operáciách je to potenciál pre dosiahnutie zisku alebo straty z kolísania trhových cien

F

FED

Federálna rezervná banka, centrálna banka Spojených štátov, alebo FOMC (Federal Open Market Committee), výbor Federálneho rezervného systému pre stanovovanie politík.

FED OFFICIALS

Vzťahuje sa na členov Rady guvernérov Federálneho rezervného systému alebo regionálnych prezidentov Federálnych rezervných bánk

FEDERÁLNA KORPORÁCIA NA POISTENIE VKLADOV (FDIC)

Regulačná agentúra zodpovedná za správu poistenia bankových depozitárov v Spojených štátoch.

FEDERÁLNA NÁRODNÁ ASOCIÁCIA PRE HYPOTEKY

Súkromne vlastnená, ale vládou sponzorovaná spoločnosť, ktorá obchoduje s hypotékami na bývanie. Jej činnosť je financovaná z predaja nástrojov bežne známych ako Fannie Maes.

FEDERÁLNY REZERVNÝ SYSTÉM

Centrálny bankový systém USA zahŕňajúci 12 federálnych rezervných bánk, ktoré spravujú 12 oblastí, ktoré sú zastrešované Federálnym rezervným výborom. Členstvo vo FED je povinné pre banky poverené kontrolórom meny a dobrovoľné pre ostatné štátom schválené banky.

FIBONACCI RETRACEMENT FAN

Fibonacciho retracement sekvencia je jedným z najpoužívanejších nástrojov v technickej analýze. Existujú rôzne vizualizačné nástroje, jedným z nich je Fibonacciho Retracement. Technickí analytici používajú Fibonacciho sekvenciu retracementu na identifikáciu zón podpory, rezistencie a zvratu. V spojení s ďalšími prvkami technickej analýzy môže analytikom ponúknuť vstupné, ako aj výstupné úrovne obchodov. Zakaždým, keď sa cena priblíži k jednej z kľúčových úrovní, je potrebná bližšia analýza. Najdôležitejšie úrovne, ktoré je potrebné sledovať, sú počiatočný a koncový bod sekvencie (0 a 100), ako aj úrovne 38,2, 50,0 a 61,8.

Fibonacciho sekvenciu možeme nájsť v celej prírode a taliansky matematik Leonardo Pisano Bogollo (1170 – 1250) sa zaslúžil o to, že sekvenciu previedol na všetkým známu matematickú formulu.

FIGURE/THE FIGURE (HLAVNÉ ČÍSLO)

Vzťahuje sa na formu cenovej kotácie ‘00‘. Napríklad je tomu tak pri cene 00-03 (1,2600-03) a bude sa čítať ako ‘číslo tri‘. Ak niekto predáva za 1,2600, obchodníci by povedali ‘číslo bolo dané‘ alebo ‘číslo bolo zasiahnuté‘.

FILL

Prípad, kedy bol pokyn plne úspešne vykonaný.

FILL OR KILL

Ak pokyn nie je možné plne vykonať, bude zrušený.

FIRST IN FIRST OUT (FIFO)

Všetky pozície otvorené v rámci konkrétneho menového páru sú uzatvárané v takom poradí, v akom boli pôvodne otvárané.

FIŠKÁLNA POLITIKA

Využitie zdaňovania ako nástroja pri realizácii menovej politiky.

FLAT ALEBO FLAT HODNOTY

Vyčítané ekonomické údaje zodpovedajú úrovniam z predchádzajúceho obdobia, ktoré sú nezmenené.

FLAT/SQUARE

Dílersky žargón používaný na opis pozície, ktorá bola úplne vyrovnaná, napr. ste kúpili 500 000 USD a potom predali 500 000 USD, čím ste vytvorili neutrálnu (flat) pozíciu.

FLOAT

(1) pozrite Pohyblivý výmenný kurz. (2) Hotovosť na ruke alebo počas prevodu medzi bankami (3) Float Federal Reserve Float funguje na základe systému, kedy sa šeky zaslané bankám Federal Reserve Bank niekedy pripisujú skôr, ako vkladajúca banka príde o rezervu.

FOLLOW-THROUGH

Nový záujem o nákup alebo predaj po smerovom zlome určitej cenovej hladiny. Nedostatok follow-through zvyčajne naznačuje, že smerový pohyb nebude udržateľný a môže sa obrátiť.

FOMC

Federal Open Market Committee, výbor pre stanovenie politiky zásad Federálneho rezervného systému USA.

FOMC MINUTES

Písomné záznamy zo schôdzí FOMC stanovujúcich politiku sú zverejňované tri týždne po konaní príslušnej schôdze. Zápisnica poskytuje lepší prehľad o rokovaniach FOMC a môže vyvolať významné reakcie trhu.

FORCE INDEX (INDEX SILY)

Index sily vyvinul Alexander Elder a často sa považuje za technický indikátor novej generácie. Technickí analytici používajú tento indikátor na meranie sily alebo tlaku, ktorý stojí za pohybom ceny. Force Index poskytuje technickým analytikom informácie o smere zmeny ceny, stupni zmeny a objeme obchodov. Zahrnutie objemu ako súčasť oscilátora vytvára silný nástroj, pretože objem potvrdzuje pohyby cien.

Stredová čiara je nastavená na 0 a hodnota nad 0 naznačuje, že býci majú pod kontrolou pohyb ceny, zatiaľ čo hodnota pod 0 je pod kontrolou medveďov. Potvrdenie objemu pohybov nepotvrdzuje len hlavné zlomy/prelomenia, ale tiež umožňuje technickým analytikom odfiltrovať falošné, krátkodobé a menej významné pohyby v rámci väčšieho trendu. Využitie force indexu ako aj iných aspektov technickej analýzy prispieva k tvorbe presnejších obchodných signálov.

FOREIGN EXCHANGE / FOREX / FX

Súčasný nákup jednej meny a predaj inej meny. Globálny trh pre takéto transakcie sa označuje ako forex alebo devízový trh.

FORWARD

Vopred stanovený výmenný kurz pre devízový kontrakt s tým, že skutočné vyrovnanie prebehne k nejakému dohodnutému budúcemu dátumu na základe rozdielu úrokových sadzieb medzi dvoma príslušnými menami.

FORWARD DEAL

Obchod s dátumom valuty vyšším ako je spotový dátum valuty.

FORWARD BODY

Pipy, ktoré sa pripočítavajú alebo odpočítavajú od aktuálneho výmenného kurzu, aby sme vedeli vypočítať forward cenu.

FORWARD RATE (FORWARDOVÁ SADZBA)

Kurz, podľa ktorého je devízový kontrakt uzatvorený na vyrovnanie k určenému budúcemu dátumu, o ktorom sa rozhodne v čase uzavretia zmluvy. Rozhodnutie o odpočítaní alebo pripočítaní bodov závisí od rozdielu medzi sadzbami vkladov pre obe meny, ktorých sa transakcia týka. Hovorí sa, že základná mena s vyššou úrokovou sadzbou je v pozícii diskontu voči mene kótovanej na trhu s nižšou úrokovou sadzbou. Forwardové body sa teda odpočítajú od spotovej sadzby. Podobne, hovorí sa, že základná mena s nižšou úrokovou sadzbou je v prémiovej pozícii a forwardové body sa pripočítajú k spotovej sadzbe, aby sa získala forwardová sadzba.

FRA40

Názov indexu 40 najväčších spoločností (podľa trhovej kapitalizácie) kótovaných na francúzskej burze. FRA40 je tiež známy ako CAC40.

FTSE 100

Názov indexu UK 100.

FUNDAMENTÁLNA ANALÝZA

Posúdenie všetkých dostupných informácií o obchodovateľnom produkte s cieľom určiť jeho budúci vývoj, a teda predpovedať, kam smeruje cena. Vo fundamentálnej analýze sa často robia nemerateľné a subjektívne hodnotenia, ale takisto aj kvantifikovateľné merania.

FUNDAMENTALS

Makroekonomické faktory, ktoré sú akceptované ako základ pre relatívnu hodnotu meny. Patria sem inflácia, rast, obchodná bilancia, deficit verejných financií a úrokové sadzby.

FUNDS (FONDY)

Vzťahuje sa na typy hedžových fondov aktívne na trhu. Používa sa tiež ako ďalší výraz pre pár USD/CAD (americký dolár/kanadský dolár).

FUTURE

Dohoda medzi dvoma stranami o vykonaní transakcie v určitom čase v budúcnosti, keď bude cena dosahovať sumu dohodnutú v súčasnosti.

FUTURES KONTRAKT

Povinnosť vymeniť tovar alebo nástroj pri stanovenej cene a špecifikovanom kvantitatívnom stúpni v budúcnosti. Primárny rozdiel medzi futures a forwardom je v tom, že futures sa zvyčajne obchodujú na burze (Exchange-Traded Contacts – ETC) a forwardy sa naopak považujú za mimoburzové (OTC) zmluvy. OTC je akýkoľvek kontrakt, ktorý nie je obchodovaný na burze.

G

G 10

G7 plus Belgicko, Holandsko a Švédsko, skupina spojená s diskusiami MMF. Niekedy je periférne zapojené aj Švajčiarsko.

G 7

Skupina 7 národov – Spojené štáty americké, Japonsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko a Kanada.

G 8

G7 plus Rusko.

GAMMA

Miera, podľa ktorej sa delta mení v priebehu času alebo pri zmene ceny podkladového aktíva o jednu jednotku.

GAP / GAPPING

Rýchly pohyb trhu, pri ktorom ceny preskočia niekoľko úrovní bez toho, aby došlo k akýmkoľvek novým obchodom. Medzery na trhu (gaps) zvyčajne nastavajú po zverejnení ekonomických údajov alebo správ.

GAP HNP

Rozdiel medzi skutočným HNP a potenciálnym HNP. Ak je rozdiel záporný, ekonomika sa prehrieva.

GARANTOVANÁ OBJEDNÁVKA

Typ objednávky, ktorý chráni obchodníka pred medzerami (gaps) na trhu. Zaručuje naplnenie vašej objednávky za požadovanú cenu.

GARANTOVANÝ STOP

Príkaz stop-loss, ktorý zaručene uzavrie vašu pozíciu na úrovni, ktorú stanovíte, ak sa trh posunie do tohto bodu alebo zaň. To je zaručené, aj keď sú na trhu medzery (gaps).

GEARING (TIEŽ ZNÁME AKO FINANČNÁ PÁKA)

Gearing sa týka obchodovania s nominálnou hodnotou, ktorá je väčšia ako množstvo kapitálu, ktorý musí obchodník držať na svojom obchodnom účte. Vyjadruje sa v percentách alebo zlomkoch.

GER30

Index 30 najlepších spoločností (podľa trhovej kapitalizácie) kótovaných na nemeckej burze – iný názov pre DAX.

GIVEN

Vzťahuje sa na zasiahnutú ponuku alebo záujem o predaj.

GIVING IT UP ( VZÁDAŤ TO )

Technická úroveň podľahne kríze.

GMT ( GREENWICHSKÝ ČAS )

Greenwichský čas – najčastejšie uvádzané časové pásmo na forexovom trhu. GMT sa počas roka nemení, na rozdiel od letného/letného času

GOING LONG ( OTVORIŤ DLHÚ POZÍCIU )

Nákup akcie, komodity alebo meny ako investíciu alebo špekuláciu – s očakávaním rastu ceny.

GOING SHORT ( OTVORIŤ KRÁTKU POZÍCIU )

Predaj meny alebo produktu, ktorý predajca nevlastní – s očakávaním poklesu ceny.

GOOD ‚TIL CANCELLED OBJEDNÁVKA (GTC)

Pokyn na nákup alebo predaj za stanovenú cenu, ktorý zostáva otvorený, kým nebude naplnená objednávka alebo kým ho klient nezruší.

GOOD ‚TIL DATE

Typ objednávky, ktorej platnosť vyprší v vami stanovenom dátume, ak dovtedy nebude naplnená.

GOOD FOR DAY

Objednávka, ktorej platnosť na konci dňa vyprší, ak nebude naplnená.

GREENBACK

Prezývka pre americký dolár.

GUNNING

Vzťahuje sa na obchodníkov, ktorí vyžadujú spúšťanie známych stopov alebo technických levelov na trhu.

H

HANDLE

Každých 100 pipov na devízovom trhu, ktoré začínajú s 000.

HARD (TVRDÉ) KOMODITY

Materiály ako sú kovy, chemikálie alebo olej, ktoré sú obchodované na trhu s komoditami.

HARD (TVRDÁ) MENA

Mena, hodnota ktorej by mala ostávať stabilnou alebo rásť v pomere k ostatným menám.

HAWK (JASTRÁB)

Tvorcovia menovej politiky krajiny ktorí, keď veria, že sú potrebné vyššie úrokové sadzby, sa označujú ako jastrabí. Zvyčajne sa jedná o boj proti inflácii, obmedzenie rýchleho hospodárskeho rastu alebo oboje.

HEAD & SHOULDERS

Vzor v cenových trendoch, ktorý naznačuje zvrátenie cenového trendu. Cena nejaký čas rástla, ale na vrchole ľavého ramena vyberanie zisku spôsobilo pokles alebo vyrovnanie cenovej hladiny. Cena potom opäť prudko stúpne do výšky, kým ďalšie vyberanie zisku nespôsobí, že cena klesne približne na rovnakú úroveň ako rameno. Ďalší mierny nárast alebo vyrovnanie bude naznačovať, že sa blíži ďalší veľký pokles.

HEDŽ

Pozícia alebo kombinácia pozícií, ktorá znižuje rizikovosť vašej primárnej pozície.

HIT THE BID (ZASIAHNÚŤ BID)

Predať za aktuálnu trhovú bid cenu.

HLAVNÉ ČÍSLICE

Vzťahuje sa na prvé tri číslice kotácie meny, napríklad 117 USD/JPY alebo 1,26 v EUR/USD. Ak sa cena pohne o 1,5 hlavných číslic, posunula sa o 150 pips.

HK50/HKHI

Názvy pre Hong Kong Hang Seng Index.

HOLUBICA

Dovish (holubí) naznačuje jednoduchšiu menovú politiku alebo nižšie úrokové sadzby. Opakom je jastrab.

HOTOVOSTNÝ TRH

Obchodovanie na skutočných podkladových trhoch, na ktorých je založená zmluva o derivátoch.

HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT

Celková hodnota produkcie, príjmov alebo vývozov krajiny vyprodukovaných v rámci jej fyzických hraníc.

HRUBÝ NÁRODNÝ PRODUKT

Hrubý domáci produkt plus príjem z investícií alebo prác v zahraničí.

HYPERINFLÁCIA

Veľmi vysoká a sebestačná úroveň inflácie. Podľa jednej z definícií je to obdobie, počas ktorého inflácia presiahne 50 %, až kým neklesne pod túto úroveň aspoň na 12 mesiacov.

I

INDEX NÁKLADOV NA PRÁCU V EUROZÓNE

Meria ročnú mieru inflácie na základe kompenzácií a dávok vyplácaných civilným pracovníkom a považuje sa za hlavným radičom celkovej inflácie.

INDEX ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV

Vo všeobecnosti zodpovedá Indexu maloobchodných cien alebo Spotrebiteľskej cene.

INDIKÁTOR EKONOMIKY

Štatistika vydaná vládou, ktorá naznačuje súčasný ekonomický rast a stabilitu. Medzi bežné ukazovatele patrí miera zamestnanosti, hrubý domáci produkt (HDP), inflácia, maloobchodné tržby atď.

ILLIQUID (NELIKVIDITA)

Malý objem obchodovaný na trhu; nedostatok likvidity často vytvára choppy trhové podmienky.

IMM

International Monetary Market, termínovaný menový trh so sídlom v Chicagu, ktorý je súčasťou Chicago Mercantile Exchange.

IMM FUTURES

Tradičný futures kontrakt založený na hlavných menách voči americkému doláru. IMM futures sa obchodujú na burze Chicago Mercantile Exchange.

INFLÁCIA

Ekonomický stav, pri ktorom ceny spotrebného tovaru rastú, čím sa znižuje kúpna sila.

INTERVENCIA

Opatrenie centrálnej banky na ovplyvnenie hodnoty jej meny tým, že vstúpi na trh. Zosúladená intervencia je názov pre spoločné konanie viacerých centrálnych bánk na kontrolu výmenných kurzov.

IPO

Initial public offering – Prvá verejná ponuka akcií súkromnej spoločnosti.

ISM VÝROBNÝ INDEX

Index, ktorý hodnotí stav výrobného sektora v USA prieskumom vedúcich spoločností z hľadiska očakávaní budúcej výroby, nových objednávok, zásob, zamestnanosti a dodávok. Hodnoty nad 50 vo všeobecnosti indikujú expanziu, zatiaľ čo hodnoty nižšie ako 50 indikujú kontrakciu.

ISN NEVÝROBNÝ INDEX

Index, ktorý zisťuje vyhliadky firiem v sektore služieb, čo predstavuje zvyšných 80 % ekonomiky USA, na ktoré sa nevzťahuje záznam ISM Manufacturing Report. Hodnoty nad 50 vo všeobecnosti indikujú expanziu, zatiaľ čo hodnoty nižšie ako 50 indikujú kontrakciu.

J

J CURVE

Termín popisujúci očakávaný vplyv devalvácie na obchodnú bilanciu krajiny. Očakáva sa, že účty za import vzrastú skôr, ako sa zvýšia objednávky a príjmy na export.

JOBBER

Obchodník, ktorého obchodnom stratégiou sú malé, krátkodobé zisky v priebehu obchodnej relácie a otvorené pozície cez noc má len zriedka.

K

KAPITULÁCIA

Bod na konci extrémneho trendu, keď obchodníci, ktorí držia stratové pozície, uzatvárajú tieto pozície. To zvyčajne signalizuje, že očakávaný zvrat je hneď za rohom.

KEEP THE POWDER DRY (DRŽAŤ SA V SUCHU)

Obmedzenie svojich obchodov kvôli nepriaznivým obchodným podmienkam. Na trhaných (choppy) alebo extrémne úzkych trhoch môže byť lepšie zostať na vedľajšej koľaji, kým sa neobjaví viditeľná príležitosť.

KIWI

Prezývka pre NZD/USD (novozélandský dolár/americký dolár).

KLINOVÝ VZOR GRAFU

Formácia grafu, ktorá ukazuje zužujúce sa cenové rozpätie v priebehu času, kde cenové maximá vo vzostupnom kline postupne klesajú, alebo pri zostupnom kline sú poklesy cien postupne menšie. Vzostupné kliny zvyčajne končia zlomom smerom nadol a zostupné kliny sa zvyčajne končia zlommi smerom hore

KNIHA

V profesionálnom obchodnom prostredí je kniha označením pre súhrn všetkých pozícií obchodníka.

KNIHA OBJEDNÁVOK

Systém používaný na zobrazenie trhovej hlbky u obchodníkov ochotných nakupovať a predávať za ceny presahujúce najlepšie dostupné ceny.

KNOCK-INS

Opčná stratégia, ktorá vyžaduje, aby sa podkladový produkt obchodoval za určitú cenu predtým, ako sa opcia, ktorá bola kúpená skôr, stane aktívnou. Knock-ins sa používajú na zníženie prémiových nákladov podkladovej opcie a môžu spustiť hedžingové činnosti v moment, keď je opcia aktivovaná.

KNOCK-OUTS

Opcia, ktorá ruší predtým kúpenú opciu, ak sa podkladový produkt obchoduje na určitej úrovni. Keď sa obchoduje s knock-out úrovňou, podkladová opcia prestane existovať a môže byť potrebné zrušiť akýkoľvek s ňou spojený hedž.

KOLATERÁL

Aktívum poskytnuté na zabezpečenie úveru alebo ako záruka za výkon.

KOMODITNÉ MENY

Meny ekonomík, ktorých exporty sú vo veľkej miere založené na prírodných zdrojoch, často sa konkrétne jedná o Kanadu, Nový Zéland, Austráliu a Rusko.

KOMPONENTY

Dolárové páry, ktoré tvoria kríže (t. j. EUR/USD + USD/JPY sú zložkami EUR/JPY). Predaj kríža cez komponenty sa vzťahuje na predaj dolárových párov alternatívnym spôsobom, aby sa vytvorila krížová pozícia.

KONSOLIDÁCIA

Obdobie aktivity viazanej na rozsah po dlhšom období pohybu cien.

KONTRAKT NA ZLATO

Štandardnou jednotkou obchodovania so zlatom je jeden kontrakt, ktorý sa rovná 10 trójskym unciam.

KONTROLOVANÉ RIZIKO

Pozícia, ktorá má obmedzované riziko z dôvodu Garantovaného Pozastavenia (Guaranteed Stop).

KORPORÁTNA AKCIA

Zmena štruktúru hodnoty (a zvyčajne cenu akcií) akcie. Napríklad akvizície, dividendy, fúzie, rozdelenia a odčlenenia sú všetky označené ako korporátne akcie.

KORPORÁTY

Vzťahuje sa na spoločnosti na trhu pôsobiace za účelom hedgingu alebo finančného manažmentu. Korporáty nie sú vždy tak citlivé na cenu ako špekulatívne fondy a ich úrok môže mať veľmi dlhodobý charakter, vďaka čomu je korporátny úrok menej hodnotný pre krátkodobé obchodovanie.

KORUNNÉ MENY

Vzťahuje sa na CAD (kanadský dolár), Aussie (austrálsky dolár), Sterling (britská libra) a Kiwi (novozélandský dolár) – krajiny mimo Commonwealthu.

KRÁTKA POZÍCIA (SHORT POSITION)

Investičná pozícia, pri ktorej profitujete z poklesu trhovej ceny. Keď sa základná mena v páre predáva, hovorí sa, že pozícia je krátka.

KRÍŽ

Dvojica mien, ktorá nezahŕňa americký dolár.

KRÍŽOVÁ DOHODA

Tiež známa ako Krížová mena. Jedná sa o transakciu Forex, kde sa obchoduje s dvoma rôznymi menami. S týmito menami sa obchoduje bez akejkoľvek účasti amerického dolára.

KRÍŽOVÝ OBCHOD

Krížová obchodná transakcia je transakcia, pri ktorej sú buď sprostredkovateľ nákupu a sprostredkovateľ predaja tí istí, alebo sprostredkovateľ nákupu a predajný maklér patria tej istej firme.

KRÍŽOVÝ HEDŽ (OCHRANA)

Technika využívajúca finančné futures na hedž rôznych, ale súvisiacich peňažných nástrojov, založená na názore, že pohyby cien medzi nástrojmi sa pohybujú v určitom súlade.

KÚPIŤ

Otvoriť dlhú pozíciu

KVANTITATÍVNE UVOĽŇOVANIE

Keď centrálna banka vkladá peniaze do ekonomiky s cieľom stimulovať rast.

KVÓTA

Orientačná trhová cena, ktorá sa zvyčajne používa len na informačné účely.

L

LABILITA

Potenciálna strata, dlh alebo finančný záväzok.

LAY OFF

Uskutočniť transakciu na trhu na vyrovnanie predchádzajúcej transakcie a návrat do flat pozície.

LDC

(Less Developed Countries) Menej rozvinuté krajiny, často používané s ohľadom na sekundárny dlhový trh.

LEADS & LAGS

Vplyv očakávaného pohybu výmenného kurzu na platby pri zahraničných obchodoch, zvyčajne devalvácia. Dovozcovia urýchľujú platby za import a vývozcovia odďaľujú prijímanie platieb za export.

LEVEL (ÚROVEŇ)

Cenové rozpätie alebo konkrétna cena, ktorá je významná z technického hľadiska alebo na základe nahlásených objednávok/záujmu o opcie.

LIBOR

(The London Inter-Bank Offered Rate) Londýnska medzibanková ponuka. Banky používajú LIBOR ako základnú sadzbu pre medzinárodné pôžičky. Nahrádza ho SONIA.

LIMITS / LIMIT ORDER

Pokyn, pri ktorom sa snažíme nakupovať na nižších úrovniach ako je aktuálny trh alebo predávať na vyšších úrovniach ako je aktuálny trh. Limitný príkaz stanovuje obmedzenia maximálnej ceny, ktorá sa má zaplatiť, alebo minimálnej ceny, ktorá sa má prijať. Napríklad, ak je aktuálna cena USD/JPY 117,00/05, potom by limitný pokyn na nákup USD bol za cenu nižšiu ako je aktuálny trh, napr. 116,50. Limitný pokyn, ktorý je pripojený k aktuálne existujúcej otvorenej pozícii (alebo čakajúcemu pokynu na vstup) s cieľom uzavrieť túto pozíciu, môže byť tiež označovaný ako pokyn ‘Take Profit‘.

LIKVIDNÝ TRH

Trh, ktorý má dostatočný počet kupujúcich a predávajúcich na to, aby sa cena pohybovala hladko.

LIKVIDÁCIA

Uzavretie existujúcej pozície vykonaním kompenzačnej transakcie.

LONG POSITION (DLHÁ POZÍCIA)

Pozícia, ktorá sa zhodnocuje, ak sa trhová cena zvýši. Keď sa kúpi základná mena v páre, pozícia sa považuje za dlhú. Táto pozícia je otváraná s očakávaním, že trh porastie,

LONGS

Obchodníci, ktorí si kupujú produkt.

LOONIE

Prezývka pre kanadský dolár alebo menový pár USD/CAD (americký dolár/kanadský dolár).

LOT

Jednotka na meranie veľkosti obchodu. Hodnota obchodu vždy zodpovedá celočíselnému počtu lotov.

M

MACRO

Obchodník s veľmi dlhodobými stratégiami, ktorý zakladá svoje obchodné rozhodnutia na fundamentálnej analýze. Obdobie držania makroobchodu môže trvať približne šesť mesiacov až niekoľko rokov.

MALOOBCHODNÝ INVESTOR (RETAIL)

Individuálny investor, ktorý obchoduje s peniazmi z osobných príjmov, a nie v mene inštitúcie.

MALOOBCHODNÉ TRŽBY

Meria mesačný maloobchodný predaj všetkého tovaru a služieb predávaných maloobchodníkmi na základe vzoriek rôznych typov a veľkostí. Tieto údaje poskytujú pohľad na spotrebiteľské výdavkové správanie, ktoré je kľúčovým indikátorom rastu vo všetkých veľkých ekonomikách.

MANUFAKTÚRNA VÝROBA

Meria celkovú produkciu na základe údajov o priemyselnej výrobe z hľadiska manufaktúry . Tieto údaje merajú iba 13 podsektorov, ktoré sa priamo týkajú výroby. Manufaktúra tvorí približne 80 % celkovej priemyselnej produkcie.

MARGIN (MARŽA)

Kolaterál (záruka), ktorý musí držiteľ pozície v cenných papieroch, opciách, forexových alebo termínovaných kontraktoch vložiť, aby pokryl úverové riziko svojej protistrany. Ďalšie definície marže, používané v iných oblastiach, sú: (1) Rozdiel medzi nákupnými a predajnými kurzami, ktorý sa tiež používa na označenie diskontu alebo prémie medzi spotom alebo forwardom. (2) V prípade opcií suma požadovaná ako kolaterál od vypisovateľa opcie. (3) V prípade termínovaných obchodov vklad v zúčtovacom stredisku pri zriadení účtu termínových pozícií. (4) Percentuálna rezerva požadovaná Federálnym rezervným systémom USA na uskutočnenie počiatočnej úverovej transakcie.

MARGIN CALL

Žiadosť od makléra alebo dílera o vklad dodatočných finančných prostriedkov na obchodný účet.

MARKET CLOSE ( TRHOVÝ UZÁVER )

Vzťahuje sa to na čas dňa, kedy sa trh zatvára. Na 24-hodinovom devízovom trhu neexistuje žiadny oficiálny trhový uzáver. 17:00 EST sa často označuje a chápe ako uzavretie trhu, pretože dátumy valuty pre spotové transakcie sa v tom čase menia na ďalší nový dátum valuty.

MARKET MAKER ( TVORCA TRHU )

Obchodník, ktorý pravidelne kótuje bid aj ask ceny a je pripravený vytvoriť obojstranný trh pre akýkoľvek finančný produkt.

MARKET-TO-MARKET

Proces prehodnotenia všetkých otvorených pozícií na základe aktuálnych trhových cien. Tieto nové hodnoty potom určujú požiadavky na maržu.

MATURITY

Dátum vysporiadania alebo ukončenia platnosti finančného produktu.

MEDVEDÍ TRH

Negatívne pre smer ceny; v prospech klesajúceho trhu. Napríklad „Myslime, že EUR/USD je medvedie“ znamená, že si myslíme, že euro voči doláru oslabí.

MEDVEDY

Obchodníci, ktorí očakávajú pokles cien a držia krátke pozície.

MEDZIBANKOVÉ SADZBY

Devízové kurzy, ktoré si medzi sebou kotujú veľké medzinárodné banky.

MENA

Akákoľvek forma peňazí vydaná vládou alebo centrálnou bankou a používaná ako zákonné platidlo a základ pre obchod.

MENEŽOVANÝ FLOAT

Prípad, kedy menové orgány pravidelne zasahujú na trhu, aby stabilizovali kurzy alebo tlačili výmenný kurz požadovaným smerom. Hovorí sa mu aj špinavý float, tento prípad vieme nájsť v Indii.

MENOVÝ PÁR

Dve meny, ktoré tvoria výmenný kurz. Napríklad EUR/USD (euro/americký dolár)

MENOVÉ RIZIKO

Pravdepodobnosť nepriaznivej zmeny v výmenných kurzoch.

MENOVÝ SYMBOL

Trojpísmenový symbol, ktorý predstavuje konkrétnu menu. Napríklad USD (americký dolár).

MESIAC VYPRŠANIA PLATNOSTI

Mesiac, v ktorom uplynie platnosť opcie.

MIERA NEZAMESTNANOSTI

Meria celkovú pracovnú silu, ktorá je nezamestnaná a aktívne si hľadá zamestnanie. Je meraná ako percento pracovnej sily.

MOM

Skratka pre mesiac po mesiaci (month-over-month), čo je zmena v rade údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.

MOMENTUM

Séria technických štúdií (napr. RSI, MACD, Stochastics, Momentum), ktorá hodnotí rýchlosť zmeny cien.

MOMENTUM HRÁČI

Obchodníci, ktorí sa držia zarovno s vnútrodenným trendom, ktorý sa pokúša získať 50-100 pipov.

N

NET POSITION

Množstvo kúpenej alebo predanej meny, ktorá ešte nebola kompenzovaná opačnými transakciami.

NEREALIZOVANÝ ZISK/STRATA

Teoretický zisk alebo strata z otvorených pozícií ocenených podľa aktuálnych trhových sadzieb, ako ich určí maklér podľa vlastného uváženia. Nerealizované zisky/straty sa pri zatvorení pozície stávajú skutočným ziskom/stratou.

NICHEL

Americký termín pre päť bázických bodov.

NO TOUCH

Opcia, ktorá platí pevnú sumu držiteľovi, ak sa trh nikdy nedotkne vopred stanovenej Bariérovej Úrovne.

NOSTRO ÚČET

Účet v cudzej mene vedený v inej banke. Účet sa používa na prijímanie a vyplácanie menových aktív a pasív denominovaných v mene krajiny, v ktorej je banka rezidentom.

NOT HELD BASIS PRÍKAZ

Pokyn, pri ktorom sa cena môže obchodovať na úrovni požadovanej klientom alebo je lepšia, ale príkazca nenesie zodpovednosť, ak sa pokyn nevykoná.

NOTE

Finančný nástroj, ktorý je skôr sľubom na zaplatenie, než platobný príkaz alebo potvrdenie o dlhu.

O

OBCHODNÝ BALANS

Meria rozdiel v hodnote medzi importovaným a exportovaným tovarom a službami. Krajiny s obchodnými prebytkami (vývoz väčší ako dovoz), ako napríklad Japonsko, majú tendenciu vidieť zhodnocovanie svojich mien, zatiaľ čo krajiny s obchodným deficitom (dovoz väčší ako vývoz), ako napríklad USA, majú tendenciu vidieť oslabenie svojej meny.

OBCHODNÁ PONUKA (BID)

Pár pôsobí silne a/alebo sa pohybuje vyššie; ponuky stále vstupujú na trh a tlačia ceny nahor.

OBCHODNÝ ROZSAH

Rozsah medzi najvyššou a najnižšou cenou akcie zvyčajne vyjadrený s odkazom na časové obdobie. Napríklad: 52-týždňový obchodný rozsah.

OBCHODOVANIE NA ŤAŽKO

Trh, ktorý sa chystá klesnúť, väčšinou asociovaný s trhom ponúk, ktorý nevrastie ani napriek pokusom o nákup.

OBJEDNÁVKA

Pokyn na vykonanie obchodu.

OBRANA ÚROVNE

Opatrenia prijaté obchodníkom alebo skupinou obchodníkov, aby zabránili produktu byť obchodovaným za určitú cenu alebo cenové rozpätie, zvyčajne preto, že v tom majú zamiešaný vlastný záujem, ako je napríklad bariérová opcia.

ODSTRANENIE ZÁZNAMU (DELISTING)

Odstránenie kótovania akcií na burze.

OFF-SHORE

Operácie finančnej inštitúcie, ktorá sa síce fyzicky nachádza v krajine, ale má iba malo spoločného s finančnými systémami tejto krajiny. V niektorých krajinách banka nesmie obchodovať na domácom trhu, ale len s inými zahraničnými bankami. Tento prípad je známy ako off-shore banková jednotka.

OFSETOVÁ TRANSAKCIA

Obchod, ktorý ruší alebo kompenzuje celé trhové riziko otvorenej pozície alebo aspoň časť z neho.

OLD LADY ( STARÁ DÁMA )

Stará dáma z Threadneedle Street (Old lady of Threadneedle Street) – výraz pre Bank of England.

ON TOP (NA VRCHOLE)

Pokus o predaj za aktuálnu trhovú cenu.

ONE CANCELS THE OTHER ORDER (OCO)

Označenie pre dva príkazy, pričom ak sa vykoná jedna časť z dvoch príkazov, druhá sa automaticky zruší.

ONE TOUCH

Opcia, ktorá platí pevnú sumu držiteľovi, ak sa trh dotkne vopred stanovenej Bariérovej Úrovne.

OPCIA

Derivát, ktorý dáva právo, ale nie povinnosť, kúpiť alebo predať produkt za konkrétnu cenu pred stanoveným dátumom.

OSOBNÝ PRÍJEM

Meria celkový ročný hrubý príjem jednotlivca z miezd, obchodných spoločností a rôznych investícií. Osobný príjem je kľúčom k osobným výdavkom, ktoré tvoria 2/3 HDP v hlavných ekonomikách.

OTVORENÁ POZÍCIA

Aktívny obchod so zodpovedajúcim nerealizovaným P&L, ktorý nebol kompenzovaný rovnakým a opačným obchodom.

OTVORENÁ OBJEDNÁVKA

Pokyn, ktorý sa vykoná, keď sa trh posunie na určenú cenu. Normálne spojené s good ‚til cancelled objednávkami.

OUTRIGHT DEAL

Forwardový obchod, ktorý nie je súčasťou swapovej operácie.

OVER THE COUNTER (OTC)

Používa sa na opis akejkoľvek transakcie, ktorá sa nevykonáva prostredníctvom burzy.

OVERNIGHT LIMIT (LIMIT CEZ NOC)

Čistá dlhá alebo krátka pozícia v jednej alebo viacerých menách, ktorú môže díler preniesť do nasledujúceho obchodného dňa. Odovzdanie obchodnej knihy do obchodných prostredí iných bánk v nasledujúcom časovom pásme obchodovania znižuje potrebu predajcov držať tieto nemonitorované expozície u seba.

P

PACKAGE DEAL

Prípad, kedy je potrebné vykonať súčasne viacero príkazov na výmenu a/alebo vklad.

PAID

Konvencia kótovania na forexe – porovnávanie jednej meny s druhou.

PÁKOVÝ EFEKT

Tiež známy ako marža, ide o percentuálny alebo zlomkový nárast skutočnej sumy, s ktorou môžete obchodovať voči množstvu kapitálu, ktorý máte k dispozícii. Umožňuje obchodníkom obchodovať s nominálnymi hodnotami oveľa vyššími, než je kapitál, ktorý majú. Napríklad pákový efekt 100:1 znamená, že môžete obchodovať s nominálnou hodnotou 100-krát vyššou ako je kapitál na vašom obchodnom účte.*

PÁKOVÉ MENÁ

Krátkodobí obchodníci. Týka sa to najmä komunity hedžových fondov.

PANELED

Veľmi ťažké kolo predajov.

PAR

(1) Menovitá hodnota cenného papiera alebo nástroja. (2) Oficiálna hodnota meny.

PARABOLICKÝ

Trh, ktorý sa pohybuje vo veľkých vzdialenostiach za veľmi krátke časy. Často sa pohybuje zrýchleným spôsobom, ktorý pripomína polovicu paraboly. Parabolické pohyby môžu byť buď nahor alebo nadol.

PIPY

Najmenšia jednotka ceny pre akúkoľvek cudziu menu, pipy, označujú číslice pridané alebo odčítané od štvrtého desatinného miesta, t. j. 0,0001.

PMI SLUŽBY (FRANCÚZSKO, NEMECKO, EUROZÓNA, UK)

Meria vyhliadky nákupných manažérov v sektore služieb. Takíto manažéri sú dopytovaní na témy z rôznych oblastí vrátane zamestnania, výroby, nových objednávok, dodávok dodávateľov a zásob. Hodnoty nad 50 vo všeobecnosti naznačujú expanziu, zatiaľ čo hodnoty pod 50 naznačujú ekonomickú kontrakciu.

PODKLADOVÝ

Skutočný obchodovaný trh, od ktorého sa odvíja cena produktu.

PODPORA (SUPPORT)

Cena, ktorá funguje ako spodná hranica pre minulé alebo budúce pohyby cien.

PODRŽANIE OBCHODOVANIA

Odloženie obchodovania, ktoré nie je zastavením obchodovania.           

PONUKOVÉ OBCHODOVANIE

Pár pôsobí slabo a/alebo sa pohybuje nižšie a na trh neustále prichádzajú ponuky na predaj.

POTVRDENIE

Dokument, ktorý si vymieňajú protistrany transakcie, v ktorom sú uvedené podmienky transakcie.

POHYBLIVÝ VÝMENNÝ KURZ

Keď o hodnote meny (výmennom kurze) rozhodujú trhové sily určujúce dopyt a ponuku danej meny.

POLITICKÉ RIZIKO

Vystavenie zmenám vo vládnej politike, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na pozíciu investora.

PONUKA / ASK CENA

Cena, za ktorú je trh pripravený predať produkt. Ceny sú uvádzané obojsmerne ako Bid/ponuka. Ponuková cena je známa aj ako Ask. Ask predstavuje cenu, za ktorú môže obchodník kúpiť základnú menu, ktorá je zobrazená vpravo v menovom páre. Napríklad v kotácii USD/CHF 1,4527/32 je základná mena USD a požadovaná cena je 1,4532, čo znamená, že si môžete kúpiť jeden americký dolár za 1,4532 švajčiarskych frankov. Pri obchodovaní CFD Ask predstavuje cenu, za ktorú môže obchodník kúpiť produkt. Napríklad v kotácii UK OIL 111,13/111,16 je kótovaný produkt UK OIL a požadovaná cena je 111,16 £ za jednu jednotku podkladového trhu.*

PONÚKANÉ

Ak sa hovorí, že trh ponúka obchodovanie, znamená to, že pár priťahuje veľký záujem na predaj alebo ponuky.

PORTFÓLIO

Súbor investícií vlastnených určitým subjektom.

POSLEDNÝ OBCHODNÝ ČAS

Čas, kedy môžete naposledy obchodovať s konkrétnym produktom.

POSLEDNÝ OBCHODNÝ DEŇ

Posledný deň, kedy môžete obchodovať s konkrétnym produktom.

POZASTAVENÉ OBCHODOVANIE

Dočasné zastavenie obchodovania s určitým produktom.

POZÍCIA

Čistá celková držba daného produktu.

POZÍCIA CEZ NOC

Obchod, ktorý zostáva otvorený do nasledujúceho pracovného dňa.

POZITÍVNO-NEGATÍVNA DIVERGENCIA

Pozitívna divergencia v technickej analýze nastáva, keď sa cena aktíva naďalej klesá, zatiaľ čo základný technický ukazovateľ začína napredovať. Toto sa považuje za býčí obchodný signál, najmä ak nastane prípad, keď je cena blízko zóny podpory; často to predchádzalo prepuknutiu.

Negatívna divergencia sa objaví, keď cena aktíva napreduje, zatiaľ čo základný technický ukazovateľ sa začína zmenšovať. To vytvára medvedí obchodný signál a ak k nemu dôjde, keď sa aktívum približuje k zóne odporu, často predchádza zrúteniu

POZNÁMKA K ZMLUVE

Odoslané potvrdenie, ktoré obsahuje presné podrobnosti o obchode.

POŽADOVANÁ POČIATOČNÁ MARŽA

Počiatočný vklad kolaterálu potrebný na vstup do pozície.

PRACOVNÝ DEŇ

Deň, kedy sú banky v hlavnom finančnom centre meny otvorené pre obchod. Pre FX transakcie nastáva pracovný deň iba vtedy, ak banky oboch mien sú otovorené (všetky relevantné menové centrá v prípade kríženia sú otvorené).

PREBIEHAJÚCI PRÍKAZ

Ak bol zadaný limit order, ale ešte nebol vyplnený.

PREBIEHAJÚCI ZISK / STRATA

Indikátor stavu vašich otvorených pozícií; to znamená nerealizované peniaze, ktoré by ste získali alebo stratili, ak by ste v danom okamihu zatvorili všetky svoje otvorené pozície.

PREHODNOTENIE (REVALUÁCIA)

Keď je povolené, aby sa viazaná mena posilnila alebo zvýšila v dôsledku oficiálnych opatrení; opak devalvácie.

PREHRIATÁ (EKONOMIKA)

Ekonomika s vysokou mierou rastu, ktorá vyvíja tlak na výrobnú kapacitu, čo vedie k zvýšeným inflačným tlakom a vyšším úrokovým sadzbám.

PREMIUM

Suma, o ktorú forwardová alebo termínovaná cena prevyšuje spotovú cenu.

PRIAMA KOTÁCIA

Kótovanie v pevných jednotkách cudzej meny voči variabilným čiastkam domácej meny.

PRIEMYSELNÁ PRODUKCIA

Meria celkovú hodnotu produkcie vyrábanej manufaktúrami, ťažením a verejnými službami. Tieto údaje majú tendenciu rýchlo reagovať na expanziu a kontrakciu hospodárskeho cyklu a môžu slúžiť ako hlavný ukazovateľ údajov o zamestnanosti a osobnom príjme.

PRÍKAZ

Pokyn na vykonanie obchodu.

PRÍKAZ STOP ENTRY

Ide o príkaz zadaný na nákup za cenu vyššiu ako aktuálna alebo na predaj za cenu nižšiu ako aktuálnu. Tieto príkazy sú užitočné, ak si myslíte, že trh ide jedným smerom a máte cieľovú vstupnú cenu.

PRÍKAZ STOP LOSS

Ide o pokyn zadaný na predaj za cenu nižšiu ako aktuálna (na uzavretie dlhej pozície), alebo na nákup za cenu vyššiu ako aktuálna (na uzavretie krátkej pozície). Stop loss príkazy sú dôležitým nástrojom pre riadenie rizík. Nastavením príkazov stop loss voči otvoreným pozíciám môžete obmedziť potenciálne straty, ak by sa trh pohyboval proti vám. Pamätajte, že stop príkazy nezaručujú cenu – stop príkaz sa spustí po dosiahnutí stop úrovne a vykoná sa pri ďalšej dostupnej cene.

PRÍKAZ STOP

Stop pokyn je pokyn na nákup alebo predaj po dosiahnutí vopred definovanej ceny. Po dosiahnutí ceny sa pokyn stop stane trhovým pokynom a vykoná sa za najlepšiu dostupnú cenu. Je dôležité si zapamätať, že stop príkazy môžu byť ovplyvnené medzerami na trhu a sklzom a nemusia sa nevyhnutne vykonať na stanovenej úrovni, ak sa na trhu za túto cenu neobchoduje. Stop príkaz bude vykonaný za ďalšiu dostupnú cenu, keď bude dosiahnutá stop úroveň. Zadávanie podmienených objednávok nemusí nutne obmedziť vaše straty.

PRIMÁRNA SADZBA USA

Úroková sadzba, za ktorú americké banky požičiavajú svojim hlavným firemným zákazníkom.

PRINCIPAL

Obchodník, ktorý nakupuje alebo predáva akcie na svoj vlastný účet.

PROTIMENA

Druhá mena uvedená v menovom páre.

PROTISTRANA

Jeden z účastníkov finančnej transakcie.

PROVÍZIA

Poplatok, ktorý sa účtuje za nákup alebo predaj produktu.           

PULLBACK

Tendencia trendového trhu vrátiť sa späť k časti ziskov predtým, ako bude pokračovať rovnakým smerom.

PURCHASING MANAGERS INDEX (PMI)

Ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje výkonnosť výrobných spoločností v rámci krajiny.

PUT OPCIA

Produkt, ktorý dáva majiteľovi právo, ale nie povinnosť, predávať ho za stanovenú cenu.

R

RADA FEDERÁLNEHO REZERVNÉHO SYSTÉMU

Členovia rady Federálneho rezervného systému sú menovaní prezidentom USA na 14 rokov. Jeden je menovaný za predsedu na obdobie 4 rokov.

RALLY

Cenové zotavenie po období poklesu.

RBA

Reserve Bank of Australia, centrálna banka Austrálie.

RBNZ

Reserve Bank of New Zealand, centrálna banka Nového Zélandu.

REÁLNE PENIAZE

Obchodníci s obchodmi významnej veľkosti vrátane penzijných fondov, správcov aktív, poisťovní atď. Sú vnímaní ako indikátory veľkého dlhodobého záujmu trhu, na rozdiel od krátkodobých, vnútrodenných špekulantov.

REALIZOVANÝ ZISK / STRATA

Množstvo peňazí, ktoré ste zarobili alebo stratili, keď bola pozícia zatvorená.

REZERVY

Prostriedky držané na krytie budúcich nepredvídateľných udalostí, zvyčajne kombinácia konvertibilnej cudzej meny, zlata a SDR. Oficiálne rezervy majú zabezpečiť, aby vláda mohla splniť krátkodobé záväzky. Sú aktívom v platobnej bilancii.

RIADENIE RIZÍK

Použitie finančnej analýzy a obchodných techník na zníženie a/alebo kontrolu vystavenia rôznym druhom rizika.

RIGHTS ISSUE

Forma podnikovej udalosti, kde akcionári dostávajú právo na nákup ďalších akcií. Väčšinou sú vydávané spoločnosťami v snahe získať kapitál.

RIZIKO

Vystavenie neistým zmenám, najčastejšie používané s negatívnou konotáciou nepriaznivej zmeny.

RIZIKÁ PROTISTRANY

Medzibankové devízové nástroje (FOREX) sú pozície (nákup a/alebo predaj) medzi klientom a jeho protistranou a na rozdiel od devízových nástrojov obchodovaných na burze, ktoré sú v dôsledku garantované zúčtovacou organizáciou pridruženou k burze, na ktorej sa s nástrojmi obchoduje, nie sú garantované zúčtovacou organizáciou. Keď si teda zákazník kúpi mimoburzový devízový nástroj, pri plnení zmluvy sa spolieha na protistranu, od ktorej nástroj zakúpil. Ak protistrana nesplní pozíciu, môže to viesť k strate akejkoľvek predchádzajúcej platby vykonanej podľa pozícií, ako aj k strate očakávaného zisku z transakcie.

RIZIKO DORUČENIA

Výraz, ktorý opisuje prípad, kedy protistrana nebude schopná dokončiť svoju stranu obchodu, napríklad nebude schopná zaplatiť cenu zmluvy. Toto riziko je veľmi vysoké v prípade mimoburzových transakcií, kde neexistuje výmena, ktorá môže slúžiť ako záruka obchodu medzi oboma zmluvnými stranami. Riziko je vyššie, keď existujú ekonomické a finančné problémy, ako aj vyššie sadzby pri obchodovaní s dlhopismi a menovými trhmi.

RIZIKO KRAJINY

Riziko spojené s cezhraničnou transakciou vrátane právnych a politických podmienok, ale nie výlučne na ich základe.

RIZIKO VYMENNÉHO KURZU

Potenciálna strata, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku nepriaznivého pohybu výmenných kurzov.

ROLLOVER (PREVEDENIE)

Rollover je súčasné zatvorenie otvorenej pozície pre dnešný deň a otvorenie tej istej pozície pre nasledujúci deň za cenu odzrkadľujúcu úrokový rozdiel medzi týmito dvoma menami. Na spotovom forexovom trhu musia byť obchody vyrovnané do dvoch pracovných dní. Napríklad, ak obchodník predá 100 000 eur v utorok, musí vo štvrtok dodať 100 000 eur, pokiaľ sa pozícia neprevedie. V rámci služby zákazníkom sa všetky otvorené devízové pozície na konci dňa (17:00 newyorského času) automaticky prevedú na ďalší dátum vyrovnania. Úprava rolloveru je jednoducho účtovanie nákladov za prevádzku účtu na dennej báze.

ROUND TRIP

Obchod, ktorý bol otvorený a následne uzavretý opačným obchodom rovnakej hodnoty.

ROZSAH

Keď sa cena obchoduje medzi definovanou vysokou a nízkou hodnotou, pohybuje sa v rámci týchto dvoch hraníc bez toho, aby sa z nich vymanila.

ROZŠÍRENÝ

Trh, o ktorom sa predpokladá, že sa vyvíjal príliš ďaleko, príliš rýchlo

RÝCHLOSŤ PEŇAZÍ

Rýchlosť obehu peňazí alebo obratu v ekonomike. Vypočítava sa ako ročný národný príjem: priemerná peňažná suma držaná v danom období.

RÝCHLY TRH

Rýchly pohyb na trhu spôsobený silným záujmom o nákup a/alebo o predaj. Za takýchto okolností môžu byť cenové úrovne vynechané a ponuky sa môžu objavovať príliš rýchlo na to, aby boli úplne zaznamenávané.

S

SADZBA

Cena jednej meny vyjadrená v inej mene, zvyčajne používaná na účely obchodovania.              

SEC

The Securities and Exchange Commission – Komisia pre cenné papiere.

SEKTOR

Skupina cenných papierov spoločností, ktoré pôsobia v podobnom odvetví.

SELL (PREDAŤ)

Zaujatie krátkej pozície v očakávaní, že trh pôjde dole.

SHORT POSITION (KRÁTKA POZÍCIA)

Investičná pozícia, pri ktorej profitujete z poklesu trhovej ceny. Keď sa základná mena v páre predáva, hovorí sa, že pozícia je krátka.

SHORT SQUEEZE

Situácia, v ktorej sú obchodníci väčšinovo na krátkej strane trhu a trhový katalyzátor spôsobuje, že nakupujú v vo veľkom zhone, a to spôsobuje prudký nárast cien.

SHORT-COVERING

Po poklese začnú obchodníci, ktorí predtým šli nakrátko, nakupovať späť.

SHORTS

Obchodníci, ktorí predávajú produkt, alebo tí, ktorí sú na trhu medvedí.

SIDELINES, SIT ON HANDS (SEDIEŤ SI NA RUKÁCH)

O obchodníkoch, ktorí sa zdržiavajú mimo trhov v dôsledku neorientovaných, trhaných alebo nejasných trhových podmienok, sa hovorí, že sú na vedľajšej koľaji alebo si sedia na rukách.

SMA – SIMPLE MOVING AVERAGE

Jednoduchý pohyblivý priemer vopred definovaného počtu cenových pruhov. Napríklad denný graf SMA za 50 období je priemerná záverečná cena predchádzajúcich 50 denných záverečných pruhov cien. Je možné použiť ľubovoľný časový interval.

SLIPPAGE

Rozdiel medzi cenou, ktorá bola požadovaná, a cenou získanou zvyčajne v dôsledku meniacich sa podmienok na trhu.

SLOPPY

Trhané obchodné podmienky, ktorým chýba akýkoľvek zmysluplný trend a/alebo pokračovanie.

SNB

Swiss National Bank, centrálna banka Švajčiarska.

SOFR

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) je jednodňová úroková sadzba používaná pre pôžičky a deriváty denominované v amerických dolároch na jednodňovom trhu.

SONIA

Sterling Overnight Index Average (SONIA) je efektívna jednodňová úroková sadzba, ktorú banky platia za pôžičku šterlingov cez noc od iných finančných inštitúcií. Používa sa na nočné financovanie obchodov, ktoré sa vyskytujú mimo aktívneho obchodného času, čím nahrádza LIBOR.

SPOTOVÁ CENA

Aktuálna trhová cena. Vysporiadanie spotových transakcií zvyčajne prebieha do dvoch pracovných dní.

SPOTOVÝ OBCHOD

Okamžitý nákup alebo predaj produktu (na rozdiel od dátumu v budúcnosti). Spotové zmluvy sa zvyčajne vybavujú elektronicky.

SPOTOVÝ TRH

Trh, na ktorom sa výrobky obchodujú za ich trhovú cenu na okamžitú výmenu.

SPREAD

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou zmluvy.

STĹPCOVÝ GRAF

Typ grafu, ktorý pozostáva zo štyroch významných bodov: vysoká a nízka cena, ktoré tvoria zvislú čiaru; otváracia cena, ktorá je vyznačená vodorovnou čiarou naľavo od stĺpca; a uzatváracia cena, ktorá je označená vodorovnou čiarou napravo od stĺpca.

STOP-LOSS HUNTING

Keď sa zdá, že trh dosahuje určitú úroveň, o ktorej sa predpokladá, že je plná stop úrovní. Ak sa stop úrovne spustia, cena často cez túto úroveň preskočí, pretože sa spustí záplava príkazov stop-loss.

STOPS BUILDING

Vzťahuje sa na pribúdanie stop-loss príkazov; akumulácia stop-loss príkazov na nákup nad trhovou cenou pri pohybe nahor alebo na predaj pod trhovou cenou pri pohybe nadol.

STRIKE CENA

Definovaná cena, za ktorú môže držiteľ opcie kúpiť alebo predať produkt.

SVIEČKOVÝ GRAF

Graf, ktorý ukazuje obchodný rozsah pre daný deň, ako aj otváraciu a zatváraciu cenu. Ak je otvorená cena vyššia ako zatváracia cena, obdĺžnik medzi otvorenou a zatváracou cenou je tieňovaný. Ak je uzatváracia cena vyššia ako otvorená cena, táto oblasť grafu nie je zatienená.

SWAP

Menový swap je súčasný predaj a nákup rovnakého množstva danej meny za forwardový výmenný kurz.

Š

ŠTERLING

Prezývka pre britskú libru alebo menový pár GBP/USD (veľká britská libra/americký dolár).

ŠTVRŤROČNÉ CFD

Typ futures s dátumom vypršania platnosti každé tri mesiace (raz za štvrťrok).*

T

T / P

Znamená “take profit“ (vybrať zisk). Vzťahuje sa na limitné príkazy, ktoré sa pozerajú na predaj nad úrovňou, pri ktorej bol uskutočnený nakúp, alebo na nákup späť pod úroveň, pri ktorej bol uskutočnený predaj.

TAKE PROFIT

Pozrite si definíciu Limit Order.

TAKEOVER

Prevzatie kontroly nad spoločnosťou kúpou jej akcií.

TECHNICKÁ ANALÝZA

Proces, pri ktorom sa pozerá na grafy minulých cenových vzorov, aby sa predpovedali pohyby ceny v budúcnosti.

TECHNICI (TECHS)

Obchodníci, ktorí zakladajú svoje obchodné rozhodnutia na technickej alebo grafovej analýze.

TEN (10) YR

Dlh vydaný vládou USA, ktorý je splatný do desiatich rokov. Napríklad americká 10-ročný note.

TENKÉ (THIN)

Nelikvidné, klzké alebo trhané (choppy) trhové prostredie. Trh s malým objemom, ktorý vytvára nestále obchodné podmienky.

TIK

Minimálna zmena ceny, nahor alebo nadol.

TIME TO MATURITY (ČAS NA DOSIAHNUTIE MATURITY)

Čas zostávajúci do uplynutia platnosti zmluvy.

TOMORROW NEXT (TOM/NEXT)

Súčasný nákup a predaj meny s doručením nasledujúci deň.

TOVÁRNE OBJEDNÁVKY

Dolárová úroveň nových objednávok na tovar dlhodobej aj krátkodobej spotreby. Tento záznam je podrobnejší ako záznam o tovare dlhodobej spotreby, ktorý je zverejňovaný začiatkom mesiaca.

TRAILING STOP

Trailing stop umožňuje obchodu naďalej získavať na hodnote, keď sa trhová cena pohybuje v priaznivom smere, ale automaticky uzatvára obchod, ak sa trhová cena náhle pohne nepriaznivým smerom o špecifikovanú vzdialenosť. Zadávanie podmienených objednávok nemusí nutne obmedziť vaše straty.

TRANSPARENTNOSŤ CENY

Popisuje kotácie, ku ktorým má každý účastník trhu rovnaký prístup.

TREND

Pohyb ceny, ktorý spôsobuje zmenu hodnoty. Vzostupný trend je identifikovaný vyššími maximami a vyššími minimami. Klesajúci trend je identifikovaný nižšími maximami a nižšími minimami.

TRHOVÝ POKYN

Príkaz na nákup alebo predaj za aktuálnu cenu.

TRHOVÁ HODNOTA ( MARKET VALUE )

Trhová hodnota devízovej pozície v akomkoľvek čase je množstvo domácej meny, ktorú je možné kúpiť za určitý trhový kurz výmenou za množstvo cudzej meny, ktorá sa má dodať na základe devízového kontraktu.

TRPEZLIVÉ OBCHODOVANIE

Čakanie na určité úrovne alebo udalosti, ktoré sa dostanú na trh pred tým ako vstúpiť do pozície.

TURNOVER

Celková peňažná hodnota alebo objem všetkých vykonaných transakcií v danom časovom období.

TWO-WAY CENA

Keď je pre forexovú transakciu kótovaný bid aj ponuka.

U / Ú

UPTICK

Nová cenová ponuka za cenu vyššiu ako predchádzajúca ponuka.

UPTICK PRAVIDLO

Nariadenie v USA, podľa ktorého sa cenný papier nesmie predávať nakrátko, pokiaľ posledný obchod pred predajom nakrátko nebol za cenu nižšiu, ako je cena, za ktorú sa predaj nakrátko realizuje.

ÚROK

Úpravy ceny, ktoré odrážajú vplyv dlhovania alebo prijatia nominálnej hodnoty imania z pozície CFD.

ÚROVEŇ (LEVEL)

Cenové rozpätie alebo konkrétna cena, ktorá je významná z technického hľadiska alebo na základe nahlásených objednávok/záujmu o opcie.

ÚROVEŇ REZISTENCIE

Cena, ktorá môže slúžiť ako strop. Opak podpory.

ÚROVNE PODPORY

Technika používaná v technickej analýze, ktorá označuje špecifický cenový strop a minimálnu hranicu, pri ktorých sa daný výmenný kurz automaticky upraví. Opak rezistencie.

USA OIL

Názov pre WTI Crude Oil

UVÁDZAČ BROKERA

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá za poplatok uvádza účty brokerovi-

UZATVORENÁ POZÍCIA

Vystavenie sa finančnej zmluve, napríklad mene, ktorá už neexistuje. Pozícia je uzavretá umiestnením rovnakého a opačného obchodu, aby sa kompenzovala otvorená pozícia. Po zatvorení sa pozícia považuje za dokončenú.

UZATVORENIE

Proces zastavenia (uzavretia) živého obchodu vykonaním obchodu, ktorý je presným opakom otvoreného obchodu.

UZATVÁRACIA TRHOVÁ SADZBA

Sadzba, za ktorú možno pozíciu uzavrieť na základe trhovej ceny na konci dňa.

UZATVÁRACIA CENA

Cena, za ktorú bol produkt obchodovaný v moment uzavretie pozície. Môže sa tiež vzťahovať na cenu poslednej transakcie v rámci denného obchodného obdobia.

V

VALUE DATE

Tiež známy ako dátum splatnosti, je to dátum, kedy sa protistrany finančnej transakcie dohodnú na vyrovnaní svojich príslušných záväzkov, t. j. výmenou platieb. V prípade spotových menových transakcií je value date zvyčajne o dva pracovné dni popredu.

VANILLA

Jednoduchá opcia, ktorej podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia okrem štýlu priebehu, expirácie a vykonania. Opakom sú exotické možnosti, ktoré majú ďalšie podmienky navyše.

VARIAČNÁ MARŽA

Obchodníci s finančnými prostriedkami musia držať prostriedky na svojich účtoch, aby mali požadovanú maržu potrebnú na zvládnutie výkyvov na trhu.

VEDÚCE UKAZOVATELE

Štatistiky, ktoré sa slúžia na predpovedanie ekonomickej aktivity v budúcnosti.

VEGA

Vyjadruje zmenu ceny opcie o jednopercentnú zmenu implikovanej volatility.

VEĽKOOBCHODNÉ CENY

Meria zmeny cien, ktoré platia maloobchodníci za hotové výrobky. Inflačné tlaky sa tu zvyčajne prejavia skôr ako pri hlavnom maloobchode.

VEĽKOOBCHODNÉ PENIAZE

Veľké sumy peňazí požičané od bánk a inštitúcií, a nie od malých investorov.

VEĽKOSŤ KONTRAKTU (ZMLUVY)

Nominálny počet akcií, ktoré predstavuje jeden CFD.

VEĽKOSŤ OBCHODU

Počet jednotiek produktu v zmluve alebo lote.

VIX ALEBO INDEX VOLATILITY

Ukazuje trhové očakávania 30-dňovej volatility. Je skonštruovaný pomocou implikovanej volatility z širokej škály opcií indexu S&P 500. VIX je široko používané meradlo trhového rizika a často sa označuje ako “meradlo strachu investorov“.

VKLADOVÁ SADZBA

Zloženie obchodovateľných sadzieb na požičiavanie a vypožičiavanie si meny počas určitého časového obdobia (časová lehota), uvádzané ako ročná sadzba. Najlepšia ponuka sa vezme tak, aby poskytla konkurenčný obraz o nákladoch na pôžičku. Ak sa na financovanie použije vkladová sadzba, z dôvodu konzistentnosti sa zvyčajne použije 1-mesačná sadzba.

VOLATILITA

Odkazuje na aktívne trhy, ktoré často predstavujú obchodné príležitosti.

VOĽNÉ REZERVY

Celková výška rezerv v držbe banky mínus rezervy požadované určitou autoritou.

VÝDAVKY NA VÝSTAVBY

Meria výšku výdavkov na nové výstavby, ktoré mesačne zverejňuje Úrad pre sčítanie ľudu Ministerstva obchodu USA.

VYKONÁVANIE (EXECUTION)

Proces dokončenia objednávky alebo obchodu.

VYROVNANÝ STAV

Nákup a predaj sú v rovnováhe a predajca teda nemá otvorenú pozíciu.

VÝSADNÉ MENÁ

Vzťahuje sa na centrálne banky aktívne na spotovom trhu.

VYSPORIADANIE

Proces, ktorým sa obchod zapisuje do účtovných kníh, pričom sa zaznamenávajú protistrany transakcie. Vysporiadanie menových obchodov môže alebo nemusí zahŕňať skutočnú fyzickú výmenu jednej meny za inú.

VYSTAVENIE SA EKONOMIKE

Odráža vplyv zmien výmenných kurzov na budúcu konkurenčnú pozíciu podniku v zmysle vplyvu, ktorý môže mať na budúce peňažné toky podniku.

VWAP

Volume weighted average price (VWAP) je vážená priemerná realizačná cena pre daný obchod na základe viacstupňových úrovní likvidity, pričom každá vrstva má zodpovedajúcu cenu a objem.

Cenová ponuka TierSizeBid

1500 000 1,323351,32350

21 000 000 1,323401,32370

32 000 000 1,323451,32375

43 000 000 1,323501,32380

55 000 000 1,323551,32385

Vzhľadom na vyššie uvedený rebríček by sa nákupný obchod v hodnote 3,5 milióna uskutočnil cez 3 najvyššie cenové úrovne (počínajúc na úrovni 1) takto:

500 000 na 1,3235

1 000 000 na 1,3237

2 000 000 na 1,32375

Priemerná cena za celkovú sumu je vypočítaná pri priemernej cene 1,3237.

Výpočet: ((500 000/3 500 000) * 1,3235) + ((1 000 000/3 500 000)1,3237) + ((2 000 000/3 500 000)1,323323) = 1,323373

W                    

WHIPSAW

Slang pre vysoko volatilný trh, kde po prudkom pohybe cien rýchlo nasleduje prudký obrat.

X

Y

YARD

Miliarda jednotiek.

YIELD

Percentuálny výnos z investície.

YOY

Skratka pre rok po roku (year over year).

YUAN

Yuan je základná jednotka meny v Číne. Renminbi je názov meny v Číne, kde je základnou jednotkou YUAN.

Z

ZÁKLADNÁ MENA

Prvá mena v menovom páre. Ukazuje, akú hodnotu má základná mena v porovnaní s druhou menou. Napríklad, ak sa kurz USD/CHF (americký dolár/švajčiarsky frank) rovná 1,6215, potom jeden USD má hodnotu 1,6215 CHF. Na devízovom trhu sa americký dolár bežne považuje za základnú menu pre kotácie, čo znamená, že kotácie sú vyjadrené ako jednotka 1 USD za inú menu kótovanú v páre. Hlavnými výnimkami z tohto pravidla sú britská libra, euro a austrálsky dolár.

ZÁKLADNÁ SADZBA

Úverová sadzba centrálnej banky danej krajiny.

Z-CERTIFIKÁT

Certifikát vydaný Bank of England pre “discount houses“ namiesto akciových certifikátov na uľahčenie ich obchodovania s krátkodobými vzácnymi cennými papiermi.

ZISK

Rozdiel medzi kúpnou cenou a predajnou cenou aktíva, keď predajná cena je vyššia ako kúpna cena.

ZMLUVA

Štandardná jednotka forexového obchodovania

ZMLUVNÝ MESIAC

Mesiac, v ktorom termínovaná zmluva nadobudne splatnosť, ak nie je zlikvidovaná alebo obchodovaná pred určeným dátumom.

ZAISTENIE DOHODY

Primárna metóda zaznamenávania základných informácií týkajúcich sa transakcie.

ZLATO (GOLD)

Všeobecne sa hovorí, že zlato sa pohybuje opačným smerom ako americký dolár. Dlhodobý korelačný koeficient je prevažne negatívny, ale krátkodobejšie korelácie sú menej spoľahlivé.